El paper de l'associacionisme juvenil en les polítiques locals

CNJC
El projecte 'Activem el Pla A(ssociacionisme juvenil)' analitza casos de col·laboració entre l’associacionisme juvenil i les administracions. Font: CNJC
El projecte 'Activem el Pla A(ssociacionisme juvenil)' analitza casos de col·laboració entre l’associacionisme juvenil i les administracions. Font: CNJC
El CNJC està recollint informació i experiències, tant de les entitats juvenils com de professionals de la joventut, a través dos qüestionaris. Font: CNJC
El CNJC està recollint informació i experiències, tant de les entitats juvenils com de professionals de la joventut, a través dos qüestionaris. Font: CNJC

El paper de l'associacionisme juvenil en les polítiques locals

CNJC

Resum: 

El CNJC està recollint informació i experiències, tant d'entitats de joves com de professionals del sector, a través de dos qüestionaris, un dirigit a associacions juvenils i l’altre a tècnics/ques de joventut i a regidories.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha posat en marxa el projecte 'Activem el Pla A(ssociacionisme juvenil)', conjuntament amb la Diputació de Barcelona. L’objectiu del pla és analitzar casos de col·laboració entre l’associacionisme juvenil i les administracions, i detectar quines són les estratègies per dissenyar polítiques de qualitat en matèria de participació juvenil i foment de l'associacionisme als municipis.

La iniciativa pretén analitzar les polítiques de foment de la participació i l’associacionisme que duen a terme els diferents ajuntaments i el seu impacte, així com la valoració que en fan les entitats juvenils del territori.

Per aquest motiu, el CNJC està recollint informació i experiències, tant de les entitats juvenils com de professionals de la joventut, a través de dos qüestionaris, un dirigit a associacions juvenils i l’altre a tècnics/ques de joventut i a regidories. Els resultats obtinguts de les respostes permetran conèixer quines iniciatives s’estan duent a terme des dels ens locals, quin impacte tenen, les fortaleses i mancances d’aquestes mesures, així com la detecció de bones pràctiques que podrien replicar-se a diferents punts del territori.

Aquelles persones que estiguin interessades en participar del projecte, ja poden omplir el formulari correponent:

Tallers amb tècnics/es de joventut

Els resultats de l’enquesta complementaran el contingut de vuit tallers amb tècniques de joventut de diferents municipis de la Diputació de Barcelona on s’analitzaran i es debatran les estratègies del foment de la participació i l’associacionisme al món local. Les sessions també esdevindran un espai per compartir experiències positives i negatives en clau municipal. Tot i recollir informació d’experiències a tot Catalunya, el projecte s’aplicarà únicament a la demarcació de Barcelona, però en funció dels resultats obtinguts es valorarà la possibilitat de desenvolupar la iniciativa a la resta de municipis del país.

Un cop acabat aquest període, el CNJC posarà en comú totes les respostes i les analitzarà per tal d’obtenir unes conclusions que es traslladaran en clau propositiva a regidories i tècniques de joventut. Aquest serà el punt de partida d’un procés d’incidència política més ampli enfocat a millorar les polítiques locals de foment de l’associacionisme i la participació juvenil.

Afegeix un comentari nou