Com afecta la Reforma Fiscal a les entitats sense ànim de lucre?

Autor/a: 
Laura Casas

Com afecta la Reforma Fiscal a les entitats sense ànim de lucre?

Autor/a: 
Laura Casas

Resum: 

Roger Santiago, director de Gestió FASS, assessoria laboral, fiscal i comptable especialitzada en entitats sense finalitat lucrativa, ens explica les obligacions fiscals de les entitats a partir de 2015.

El passat 27 de novembre de 2014 es va aprovar el que s’ha anomenat la Reforma Fiscal que inclou tres lleis: La Llei 26/2014, de l’IRPF, la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats i la Llei 28/2014, de l’IVA. La reforma fiscal ha estat publicada al BOE del dia 28 de novembre.

Aquesta Reforma implica canvis en les obligacions fiscals que tenen les entitats sense ànim de lucre tals com la necessitats d’utilitzar un programa de comptabilitat o bé un servei de gestoria externa i l’obligatorietat de pagar l’Impost de Societats en cas de tenir beneficis. Durant el programa «Entitats s’escriu amb A» realitzat per la Federació d’Ateneus de Catalunya des de Ràdio Ateneu del Clot es va entrevistar a en Roger Santiago, director de Gestió FASS, assessoria laboral, fiscal i comptable i especialitzat en associacions i entitats sense ànim de lucre, per tal d’aclarir quines són aquestes noves obligacions fiscals que entren en vigor durant l’exercici del 2015.

Segons Santiago: “El gran canvi i a la vegada problema és la subjecció de les entitats sense exempció a l’Impost de Societats, que és aquell que grava el benefici de les entitats, és a dir en cas de que l’entitat tingui un romanent al tancar l’exercici, l’Estat en demana en alguns casos el 10% però en la majoria de casos el 25%”. Segons Santiago però no és el cas de la majoria d’entitats que “sobradament gasten més diners dels que realment ingressen, però en cas de que hi hagués un benefici s’hauria de pagar a Hisenda”.

Hi ha canvis també alhora de presentar el Model 347, una declaració informativa de les operacions amb tercers que tinguin un valor anual superior a 3.005,06€. “Aquest número tant estrany és perquè encara va lligar a les 500.000 pessetes”. Una de les grans novetats és que aquest model només es podrà entregar de manera telemàtica i hi estan subjectes totes les subvencions públiques superiors a 3.005,06€ que rebi una entitat. “Aquesta novetat ja es va implementar al 2014 i per tant totes les entitats que rebin subvencions públiques han de presentar aquest full informatiu abans del febrer de 2015 i per fer-ho necessiten una signatura electrònica de persona jurídica, és a dir de l’entitat”. Per obtenir la signatura electrònica cal un certificat del registre d’associacions que acostuma a trigar i que el president vigent que consta al registre es personi a Hisenda a buscar la signatura. L’altra opció en cas de no poder fer aquest tràmit és externalitzar-ho a un gestoria.

A partir del 2015 cada NIF d’entitat donat d’alta generarà un impost de societats

D’altra banda durant l’entrevista, en Roger Santiago ha volgut recordar que Cada NIF d’entitat donat d’alta generarà un impost de societats, per tant, recomana que “totes aquelles entitats que estiguin inactives o que només facin un acte durant l’any, que pensin que de totes maneres generaran un impost de societats i que si aquest no es fa abans del juliol de 2016 els hi arribarà un requeriment que generarà una sanció. [...]Per tant, totes les associacions de veïns, clubs esportius, clubs de fans, etc. que ja no estiguin actius és important donar-les legalment de baixa perquè pot arribar a generar sancions amb les que no es compta”.

Podeu escoltar l’entrevista completa aquí:

Comentaris

En relació a la declaració 347 i havent revisat la normativa i feta la consulta a hisenda, no canvia el límit de 3005 euros en quan a subvencions rebudes. Sí que s'incorpora una novetat en quant les administracions públiques (AAPP) han d'informar de TOTES les subvencions concedides indepentment del seu import.

Seria bo fer aquest aclariment.

Gràcies

Exactament Antoni, l’Agència Tributària ha publicat en el seu portal INFORMA, les preguntes ferqüents en referència al model 347. Per tant, cal concretar que les subvencions inferiors a 3.005,06€ NO s’han de declarar en el model 347.

https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/s/iafriafrc05f/

Ja ho hem modificat a la notícia. Gràcies per l'aclariment.

Afegeix un comentari nou