4 alternatives socialment responsables per als teus diners: passa't a la banca ètica!

4 alternatives socialment responsables per als teus diners: passa't a la banca ètica!

Resum: 

En plena crisi econòmica i a causa del descrèdit de la banca tradicional, cada cop són més les persones que aposten per la banca ètica que, en els darrers anys, ha experimentat un notable creixement: l’any 2012 els dipòsits de la banca ètica van créixer un 30% i els préstecs van augmentar un 10%.

De què parlem quan parlem de Banca ètica?

FETS defineix la banca ètica com el conjunt d’entitats bancàries especialitzades en el finançament dels col·lectius més desafavorits, les entitats d’economia social, les ONG i les empreses més responsables amb el seu entorn humà, social i ecològic.

La banca ètica, però, no deixa de ser banca i, en aquest sentit, té per objectiu obtenir beneficis econòmics: la diferència amb la banca tradicional és que el benefici econòmic és complementari i compatible amb el benefici social.

Per e més informació sobre què és la banca ètica, vegeu el vídeo realitzat per SETEM l'any 2012, en el marc de la campanya Demana Banca Ètica, per donar a conèixer la banca ètica entre els universitaris:

4 alternatives a la banca tradicional a Catalunya:

A Catalunya, operen 4 entitats de banca ètica. D'entre elles, Triodos Bank és l'opció que es troba més a l'abast dels particulars i les entitats en el sentit que ofereix productes tradicionals com ara comptes corrents o targetes de crèdit.

Triodos Bank

És un banc europeu que opera a l’estat espanyol des de 2004 i que publica al seu web la informació relativa a les seves operacions i préstecs, que van a projectes amb rendibilitat social, cultural i ambiental.

Pel que fa als seus productes, particulars i organitzacions poden obrir-hi comptes corrents, dipòsits, contractar targetes de dèbit o domiciliar els seus rebuts, la seva nòmina, etc.

Quant a les seves inversions, Triodos Bank finança entitats i projectes que aportin un valor afegit en l’àmbit social, mediambiental o cultural.

Accediu al web de Triodos Bank

Oikocredit

És una cooperativa de crèdit sense ànim de lucre creada per iniciativa de diverses ONG catalanes l’any 2000 i sòcia d’ OIKOCREDIT Internacional, que inverteix en projectes de desenvolupament al Tercer Món en forma de préstecs.

Per formar part de la iniciativa existeixen diverses modalitats

  • Inversió (soci/a partícip): les persones físiques o jurídiques poden fer inversions d’un mínim de 200 euros que es destinaran íntegrament a comprar capital social d'OIKOCREDIT INTERNACIONAL. Transcorregut un any, es poden retirar els seus diners, que seran remunerats amb el dividend que l’assemblea anual d'OIKOCREDIT INTERNACIONAL decideixi.
  • Llibreta d’estalvi bancària “Fiare Xarxes vinculat”: és una llibreta d'Estalvi d’un mínim de 1.000 euros gestionada per FIARE. Els interessos que genera són cedits com a donatius a Oikocredit Catalunya i Conosud, que els destinen al finançament de projectes de microcrèdits a països del Sud.
  • Soci/a protector/a, que aporta una quota o donatiu trimestral o anual
  • Donatius puntuals.
  • Voluntariat.

Accediu al web d'Oikocredit

Més informació

Fiare

Fiare és un projecte creat a partir de la societat civil que, quant a la seva activitat bancària, actua com a agent exclusiu de la Banca Popolare Etica, S. Coop, una cooperativa de crèdit italiana que actua com a banc, oferint tot tipus de productes i serveis mantenint la no-lucrativitat.

Pel que fa als dipòsits, Fiare ofereix llibretes d’estalvi a persones físiques o jurídiques que podran indicar les seves preferències pel que fa a la destinació dels seus diners. Ara per ara, però, Fiare només ofereix comptes corrents a les persones jurídiques (organitzacions i empreses).

S'estableixen diverses modalitats per invertir en el projecte: persona promotora, colaboradora o voluntària.

Els projectes finançats per Fiare han de tenir un impacte social positiu i uns valors que coincideixin amb els que recolza FIARE.

Accediu al web de Fiare

Coop 57

Coop57 es defineix com una cooperativa de serveis que ofereix préstecs a projectes de l’economia social “que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris”.

Coop57 té dos tipus d’associat:

  • Soci de serveis: poden ser cooperatives, associacions, fundacions i altres entitats de l’economia social que tindran la possibilitat de dipositar estalvi i rebre finançament.
  • Soci o sòcia col·laborador: poden ser persones que, malgrat no ser considerades com a sòcies a tots els efectes, volen recolzar el projecte dipositant-hi els seus estalvis. Les persones sòcies col·laboradores no poden, però, rebre finançament.

Accediu al web de Coop57

Recursos per saber-ne més:

Documental "Con tu dinero", produït per Setem i Mobiolak.

Documental "Finanzas Éticas", emès al programa Documentos TV de Televisió Espanyola.

Afegeix un comentari nou