7 qüestions que cal tenir presents per fer una captació de fons ètica

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
La captació de fons es pot fer amb persones particulars, empreses, entitats sense ànim de lucre o institucions públiques. Font: Canva.
La captació de fons es pot fer amb persones particulars, empreses, entitats sense ànim de lucre o institucions públiques. Font: Canva.
Quan es parla de captació de fons no només es refereix a dines sinó que també poden ser serveis o recursos. Font: Canva.
Quan es parla de captació de fons, no només es refereix a dines, sinó que també poden ser serveis o recursos. Font: Canva.

7 qüestions que cal tenir presents per fer una captació de fons ètica

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

La captació de fons, també coneguda com fundraising en anglès, són les operacions que realitzen les entitats sense ànim de lucre per aconseguir finançament.

L’Asociación Española de Fundraising, una organització dedicada a promoure la pràctica ètica i l'eficàcia de la captació de fons, ha redactat el document ‘Código de Conducta para el desarrollo del Fundraising en España’. Aquesta eina pot ajudar les entitats a establir una ètica i orientar la captació de fons de manera responsable. A continuació, es troben uns consells que cal tenir presents per realitzar una captació de fons ètica.

1. Honestedat, respecte i transparència

Per tal de guanyar i no perdre la confiança de les persones i organitzacions donants, és crucial tenir una política honesta i transparent.

2. Respectar la legislació vigent

És fonamental que les organitzacions estiguin informades i assessorades sobre la legislació que afecta la captació de fons com la llei de mecenatge. Així com, els codis de conducta als quals estigui vinculada l’organització.

3. Escala de prioritats clara

Pel que fa a la captació de fons, s’ha de prioritzar la causa per la qual s’està treballant i mai els interessos personals.

4. Voluntat de les persones donants

S’ha de respectar en tot moment la voluntat de la persona o entitat donant, ja sigui en la destinació dels recursos donats com tot el relacionat amb la donació (quantitats, deixar de donar o tractament de dades, comunicacions, entre d’altres).

5. Informació veraç i transparent

La confiança de la societat és clau per aconseguir els objectius de l’organització. Per aquesta raó, és crucial que tota la informació que es brinda estigui contrastada i hi hagi una política de transparència dintre de l’entitat.

6. Tractament de dades

Per qüestions legals i ètiques s’ha d’assegurar la confidencialitat de les dades de les persones que tinguin vinculació amb l’organització. És important que les entitats tinguin sistemes de seguretat que garanteixin la confidencialitat d’aquesta informació.

7. Coherència en la captació de fons

Per tal de no decebre a les persones que estan en sintonia amb les causes de l’organització i per una qüestió de coherència, és crucial tenir cura de les donacions que s’accepten, per evitar que procedeixin de persones i/o entitats que estan en juxtaposició amb els fonaments de l’organització.

Afegeix un comentari nou