Com integrar la Responsabilitat Social Empresarial en les entitats?

Suport Tercer Sector – Fundesplai
 Font: Pixabay
Font: Pixabay
 Font: actionamresponsabil.ro
Font: actionamresponsabil.ro

Com integrar la Responsabilitat Social Empresarial en les entitats?

Suport Tercer Sector – Fundesplai

Resum: 

Cada cop més, les organitzacions aposten per incorporar l’RSE en la seva gestió. Us presentem algunes de les claus a tenir en compte a l’hora d’aplicar-la.

Malgrat que el comportament ètic i la responsabilitat social formen part de l’ ADN del tercer sector, és interessant que des de les entitats es promogui la Responsabilitat Social empresarial (RSE) tant cap a fora com a dins de les seves organitzacions. A partir de les recomanacions d’Irene Borrás, directora de Causes, i d’Elena López, directora d’Ingeniería Social, proposem algunes de les qüestions que cal tenir presents.

 • La gestió de l’RSE no es limita a una acció puntual
  “Si les entitats volen aplicar l’RSE en la seva gestió, el primer, i més important, és que sigui una decisió estratègica que vingui incentivada i promoguda per la direcció de l’entitat”, afirma Irene Borràs. En aquest sentit, a l’hora de promoure l’RSE cal que sigui amb convenciment, constància i professionalitat. “Si volem fer-ho, cal fer-ho bé. No es tracta només de posar un contenidor de recollida selectiva”, apunta Borrás.

  En la mateixa línia, Elena López reitera la importància que l’enfocament de l’entitat respecte a l’RSC no sigui només a través d’accions puntuals sinó que "s’integri en la seva estratègia”.
 • L’RSE es pot integrar en tots els àmbits de l’entitat
  En l’àmbit econòmic pot incloure aspectes com la qualitat, les compres responsables, la gestió eficient i econòmicament sostenible, polítiques de transparència... En l’àmbit social, és important preveure accions de conciliació de la vida laboral i personal, promoure la igualtat a l’organització, establir plans de formació per a la plantilla i prevenció de riscos laborals, per posar alguns exemples. També en l’àmbit ambiental es pot incidir en els programes de reducció de consum energètic, sensibilització i implementació de sistemes de gestió ambiental. “Es tracta que l’entitat sigui un agent de canvi en tots els àmbits que li sigui possible, no només en allò que li és propi”, assenyala Irene Borrás.

 • L’RSE ha de ser transversal a l’organització
  No s’ha d’entendre l’RSE com una àrea més de l’organització, sinó com una manera de fer i actuar que afecta globalment l’entitat. En aquest sentit, no és només una qüestió de voluntat individual sinó que també “està relacionada amb el sistema de gestió d’organització i amb els criteris que es segueixen en les decisions de govern, gestió i intervenció”, en paraules d’Elena López.

 • Cal seleccionar de forma coherent les empreses i cooperatives proveïdores
  Una de les qüestions que cal tenir especialment en compte és la cadena de subministrament i proveïdors amb què comptem. “És possible que la nostra organització estigui actuant correctament però que treballi o col·labori amb d’altres que no tenen tan definida la seva responsabilitat, i això ens afecta”, recorda López. Per evitar aquestes situacions, recomana fer una selecció i seguiment dels proveïdors fixant-nos en aspectes socials i ètics.

  Irene Borrás també puntualitza que els criteris de selecció hauran de ser coherents amb l’entitat en concret, fet que també dependrà de la seva missió. “Hi haurà organitzacions que puguin ser més sensibles a uns temes que a d’altres. Per exemple, una entitat animalista pot tenir una sèrie de condicionants diferents que els d’una entitat social”.

  Criteris com la proximitat per evitar llargs desplaçaments de mercaderies, el respecte als drets humans, treballar amb bancs amb criteris ètics, el fet de contractar amb persones amb dificultats d’inserció... són alguns punts que cal mirar.

Afegeix un comentari nou