Ja es pot presentar l'Impost de Societats 2015

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Noe Alvarez

Ja es pot presentar l'Impost de Societats 2015

Autor/a: 
Noe Alvarez
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Comença el període de presentació de l'Impost de Societats de l'exercici 2015 amb novetats respecte al 2014.

Amb la reforma fiscal de novembre de 2014 es van integrar diversos canvis a l'Impost de Societats respecte a l'exercici anterior. Un dels més importants és l'obligació de presentar l'impost per a aquelles entitats parcialment exemptes amb ingressos superiors als 75.000 euros anuals.
Tenen l'obligació de presentar l'Impost de Societats totes les entitats que estiguin acollides a la Llei 49/2002.
Hi ha tres condicions que les entitats parcialment exemptes han de complir per no presentar l'Impost de Societats:

 • Que els seus ingressos no superin els 75.000 euros anuals.
 • Que tots els ingressos no exempts que s'obtinguin estiguin sotmesos a retenció.
 • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 euros anuals.

Per confeccionar l'Impost de Societats són necessàries les dades següents:

 1. Balanç de situació comparatiu amb l'any anterior.
 2. Compte d'explotació comparatiu amb l'any anterior.
 3. Estat de canvis en el patrimoni net.
 4. Balanç de sumes i saldos.
 5. Composició de la junta actual o patronat de cada entitat, amb els DNI de les persones membres i data d'elecció del president o presidenta.
 6. Detall de les retencions dels interessos o similars i pagaments a compte obtinguts durant el 2015.
 7. Si s'han realitzat donatius, el certificat de l'entitat beneficiària del mecenatge.
 8. En el cas d'haver tingut multes i sancions durant el 2015 serà necessari el detall.
 9. Règim fiscal al qual estigui acollit l'entitat, Llei 49/2002 o parcialment exempt. En el cas que l'entitat sigui parcialment exempta, el càlcul de l'Impost de Societats
 10. Compte bancari per domiciliar el retorn o pagament, segons sigui el resultat de la declaració.

El termini de presentació de l'impost finalitza el 25 de juliol però, si l'impost surt a pagar, el termini màxim per domiciliar el pagament és el 20 de juliol.

Afegeix un comentari nou