Novetats fiscals sobre l’IVA i l’IRPF a partir de l’1 de gener de 2015

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Novetats fiscals sobre l’IVA i l’IRPF a partir de l’1 de gener de 2015

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

El passat 28 de novembre es va publicar la Llei sobre l’IRPF, que modifica els tipus de retenció i la Llei de l’IVA que afecta les entitats de lleure, centres educatius i escoles.

IRPF

El passat 1 de gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 26/2014 de 27 de novembre, que modifica els tipus de retenció que s’aplica a lloguers, activitats, professionals, cursos i conferencies:

TIPUS 2014 2015 2016
INTERESSOS 21% 20% 19%
ARRENDAMENTS IMMOBLES 21% 20% 19%
ACTIVITATS PROFESSIONALS 21% - 9% 19% - 9% 18% - 9%
ACT. PROFESSIONALS < 15.000 €/ANY 15% 15% 15%
CURSOS, CONFERENCIES, XERRADES 21% 19% 18%
NO RESIDENTS (GENERAL) 24,75% 24% 24%
NO RESIDENTS (COMUNITARIS) 24,75% 20% 19%

Una de les novetats més importants és l’aplicació del 15% de retenció a les activitats professionals quan el volum d’ingressos de les activitats de l’exercici anterior és inferior a 15.000 euros, i si els seus ingressos de les activitats professionals representen més del 75% de la suma dels ingressos d’activitats econòmiques i del treball obtingut a l’exercici actual.

IVA

El ppassat 1 de gener entrà en vigor la Llei 28/2014 de 27 de novembre de l’IVA que integra l’exempció de l’IVA regulades a l’article 20.1.9é a les activitats de lleure, menjadors, serveis de guarderia fora de l’horari lectiu amb independència que es realitzi amb mitjans propis o aliens.

Comentaris

Decret 1003 del 6/12/14, els arrendaments retenció del 20% no el 19

Ja hem comprovat que amb data 6 de desembre va sortir publicat el R.D. 1003/2014. Farem l’actualització de la notícia.

Moltes gràcies,

Afegeix un comentari nou