Presentació d'impostos: primer trimestre 2022

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Declaració impostos primer trimestre Font: Canva
El 20 d'abril és l'últim dia per presentar els impostos del primer trimestre. Font: Canva.
 Font: Wikipedia
Al primer trimestre s'ha de fer la declaració d'IRPF, IVA i Impost de Societats. Font: Wikipedia.

Presentació d'impostos: primer trimestre 2022

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

Les associacions i fundacions que estiguin obligades a fer les declaracions tributàries a Hisenda tenen fins al 20 d'abril o bé fins al 15 d'abril si es domicilien.

A l'abril arriba el tancament del primer trimestre i, per aquesta raó, s'han de presentar una sèrie de models a l'Agència tributària. El termini màxim per presentar aquests impostos és el dia 20 d'abril inclòs, però si es vol fer amb domiciliació, és el 15. Enguany, cal tenir molt en compte aquestes dates perquè cauen en mig de les festes de Setmana Santa i això pot implicar alteracions en l'activitat de la nostra entitat.

A continuació, es presenten els sis impostos que cal presentar aquest trimestre.

Declaracions d'IRPF

  • Model 111: s'ha de presentar sempre que l'entitat tingui treballadors/es en plantilla, encara que no hi hagi retencions, o quan hagi contractat serveis d'una persona que treballa per compte propi.
  • Model 115: aquest model és necessari si l'organització lloga un immoble urbà (els rústics estan exclosos) per dur a terme una activitat econòmica. Per tal de pagar el model, cal que prèviament l'entitat llogatera se censi amb el model 036 o 037.
  • Model 123: cal presentar-lo per declarar les retencions de l'IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • Model 216: amb aquest model es presenten les retencions de pagaments a persones físiques, empreses o entitats que fiscalment no resideixen a l'Estat espanyol.

Declaració d'IVA

  • Qualsevol entitat que faci venda de béns o prestació de serveis és un subjecte passiu de l'IVA. Per declarar les autoliquidacions de les operacions realitzades en aquest període s'ha de presentar el model 303.

Declaració Impost de Societats

  • El model 202 s'ha de declarar, ja que és una autoliquidació periòdica que serveix per fer un avançament de l'Impost sobre Societats que es presentarà l'any següent. És a dir, és un pagament a compte de l'Impost de Societats (IS) de l'any vinent.

Afegeix un comentari nou