Saps com obtenir el certificat digital?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Saps com obtenir el certificat digital?

Autor/a: 
Noe Alvarez
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

El fet que les entitats no lucratives disposin de certificat digital agilitza els tràmits amb les administracions públiques, sobretot pel que fa referència a les subvencions. Però, com se sol·licita el certificat electrònic?

El primer que s'ha de tenir en compte a l'hora de sol·licitar el certificat electrònic, és que des de juny del 2016 amb l'entrada en vigor del Reglament de la Unió Europea, el certificat que utilitzin les entitats per realitzar els seus tràmits serà un certificat de representant de persona fisíca, ja que fins ara havia de ser de persona jurídica.

Per obtenir el certificat que emet l'entitat certificadora CERES (Certificació Espanyola) es necessita un certificat del registre públic on estigui inscrita l'entitat i constin les dades referents a la constitució de l'organització.

La documentació que haurà d'aportar la persona representant per obtenir el certificat digital és:

  • Certificat del registre públic on consti el nomenament i vigència del seu càrrec.
  • D.N.I., passaport o permís de conduir si té nacionalitat espanyola.
  • Targeta d'identificació d'estranger o NIE juntament amb el passaport, si és persona estrangera.

Cal tenir en compte que els certificats emesos pel registre no poden tenir una data d'expedició superior als 15 dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat, però no es comptarà dissabtes, diumenges ni festius.

Finalment abans de començar el procés de descàrrega del certificat a l'ordinador, s'ha de tenir present que només es podrà realitzar amb els navegadors Internet Explorer i Mozilla Firefox.

Per a més informació sobre l'obtenció de la signatura digital consulteu el següent recurs.

Afegeix un comentari nou