Com saber si es tenen deutes amb l’Agència Tributària?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
Tenir deutes pendents amb l'Agència Tributària pot ocasionar conseqüències negatives. Font: Canva.
 Font: Wikipedia
Les consultes sobre deutes es pot realitzar en format virtual o presencial. Font: Wikipedia.

Com saber si es tenen deutes amb l’Agència Tributària?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Assegurar-se que no es tenen comptes pendents amb hisenda ajuda a garantir una economia estable.

Independentment de si és l’època de la declaració de la renda o no, és important que totes les persones i entitats estiguin segures que no tenen cap deute amb l’Agència Tributària. En cas de que la persona o organització tingui comptes pendents pot trobar-se amb una sèrie de conseqüències negatives:

  • Tenir bloquejats pagaments pendents per part d’Hisenda.
  • Obtenir negatives quan es demana una hipoteca, préstec o algun tipus de finançament bancari.
  • Situació en la qual una persona assalariada, proveïdor/a o tercer rebi una diligència d’embarg de crèdits.
  • Que la nòmina o el compte bancari de la persona o entitat amb deute estigui embargat.

Com descobrir si es tenen deutes amb Hisenda?

Per comprovar si es tenen deutes amb Hisenda hi ha dues maneres, virtualment o presencialment. Si s’escull fer la consulta en línia, es pot realitzar de forma ràpida i immediata. A la web de l’Agència Tributària s’ha d’accedir a la secció ‘Consultar deutes’, una vegada dins s’ha d’introduir el certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN. Quan es dur a terme la consulta apareix: la clau de liquidació, l'objecte tributari, l'import total i pendent, el període i la situació en la qual es troba el deute en aquest moment. Prement sobre la clau de liquidació d’un deute es pot accedir al detall del deute.

Si es necessita més informació, es tenen dubtes sobre la situació dels deutes i/o no es tenen les dades d’accés, s’ha de demanar una cita presencial. Per poder concertar una reunió cal demanar cita prèvia.

Què fer si es descobreix que es tenen deutes?

En cas de descobrir que es tenen comptes pendents amb Hisenda es pot procedir al pagament pertinent o bé presentar una sol·licitud d’ajornament o de fraccionament de la quantia que es deu. Si s’escull la primera opció, s’haurà de continuar amb el tràmit i es clicarà sobre 'obtenir carta de pagament' per realitzar l’ingrés.

En canvi, si es necessita ajornar o fraccionar el que es deu s’ha de presentar una sol·licitud que haurà d’acceptar Hisenda. Seran vàlides només aquelles sol·licituds on els deutes estiguin en període voluntari o executiu i es pugui acreditar que la persona o organització té una situació economicofinancera que li impedeixi, de forma transitòria, dur a terme el pagament.

Com es pot procedir al pagament dels comptes pendents?

Per tal de poder efectuar el pagament pendent amb Hisenda s’ha de continuar amb el tràmit. Una vegada s’ha demanat la carta de pagament sortiran les dades de la persona en qüestió, i si tot està correcte s’ha de clicar en ‘Acceptar’.

A la següent pàgina es pot seleccionar el mètode de pagament que es desitja: una opció és obtenir el 'document d’ingrés' per poder fer el pagament en una entitat bancària. Una altra opció és dur a terme el pagament de forma virtual i immediata. El pagament mitjançant deute en compte està disponible amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve PIN. En canvi, el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit només està habilitat amb certificat digital o DNI electrònic.

Què passa si hi ha més d’un deute per pagar?

Quan es tenen més d’un deute pendent amb l’Agència Tributària existeix la possibilitat de generar una mateixa carta de pagament. En cas que no sigui possible s’haurà de generar de forma individual. A les imatges que es troben a continuació es pot veure com es divideixen els deutes entre els quals es poden pagar de forma individual i els que hi ha l’opció d’efectuar el pagament de forma conjunta, en aquest cas s’haurà de seleccionar aquells deutes que es vulguin pagar a la vegada.