Què cal saber sobre el model 347?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido
Cada mes de febrer és el moment perquè les entitats presentin el model 347. Font: Freepik.
Cada mes de febrer és el moment perquè les entitats presentin el model 347. Font: Freepik.
El model 347 és una declaració informativa sobre les operacions realitzades amb terceres persones. Font: Freepik.
El model 347 és una declaració informativa sobre les operacions realitzades amb terceres persones. Font: Freepik.

Què cal saber sobre el model 347?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Es tracta d’una declaració informativa sobre les operacions realitzades amb terceres persones.

Cada mes de febrer és el moment perquè les entitats presentin el model 347. Es tracta d’una data que les persones responsables de la comptabilitat han de tenir en compte dins del calendari fiscal.

Aquesta declaració informativa inclou el resum de la informació de les autoliquidacions presentades per part dels subjectes passius o informació de manera massiva. És a dir, que serveix per informar de vendes i compres.

En aquest recurs s’explica en què consisteix aquest model, qui l’ha de presentar i quan i com ha de fer-ho, a partir de la guia publicada per Suport Tercer Sector.

Què és el model 347?

Aquest model és una declaració informativa que han de presentar les entitats per informar de les operacions (compres i vendes) que han dut a terme durant l’exercici fiscal amb terceres persones, entitats o empreses. Cal tenir en compte que no totes les operacions s’han de declarar en aquest model. En aquest sentit, han de ser superiors a 3.005,06 euros (IVA inclòs) durant l’any natural corresponent

L’objectiu d’aquesta declaració és que l’Agència Tributària pugui creuar dades sobre aquestes operacions i detectar possibles factures que no hagin estat declarades, entre altres irregularitats.

El model 347 inclou informació i dades personals, és a dir, amb transcendència tributària. Això significa que cal presentar obligatòriament aquesta informació a Hisenda perquè pugui tenir la informació que després emprarà per fer els esborranys de les declaracions d’IRPF. En tractar-se d'una declaració tan important les sancions poden ser dures.

Qui té obligació de presentar aquesta declaració?

Cal que presentin aquesta documentació totes les persones físiques i jurídiques, públiques i privades que hagin realitzat venda de béns i/o prestació de serveis.

En aquesta línia, cal tenir molt en compte que les entitats sense ànim de lucre o establiments socials estan obligats a presentar el model 347 des del 2014, per les compres de béns i serveis. Això, excepte si són de subministrament d’aigua, electricitat o combustibles, i per les operacions d’assegurances.

A més, cal que sigui una compra a un mateix proveïdor/a o una venda al mateix client/a i que superi els 3.005,06 euros, amb l’IVA inclòs, al llarg d’un any.

Les entitats del tercer sector també han d’incloure a la declaració les subvencions rebudes i atorgades. Principalment, s’han de declarar les subvencions que superin els 3.005,06 euros.

Quan i com s’ha de presentar?

El període per presentar el model 347 és durant el mes de febrer de l’any següent al qual corresponen les dades a declarar. Enguany, la presentació de l’exercici del 2021 serà de l’1 al 28 de febrer de 2022. Aquestes dates poden canviar si el 28 de febrer cau en cap de setmana o festiu.

D’altra banda, actualment la presentació s’ha de fer obligatòriament de forma telemàtica. En aquest cas, cal disposar d’un certificat o signatura digital a nom de l’entitat, de representant de persona jurídica. També hi ha la possibilitat d’emprar el certificat d’un gestor/a amb capacitat per fer tràmits amb Hisenda.

Què cal incloure i què no?

En primer lloc, cal tenir present que la informació s’assigna de forma trimestral, és a dir, segons la data de factura o la data de pagament, en el cas de subvenció.

Tal com estableix la normativa, hi ha operacions que les organitzacions del tercer sector no cal que incloguin. Per exemple, les operacions que ja s’han informat en altres models o les vendes que estan exemptes d’IVA (perquè apliquen l’exempció de l’article 20.3, relatiu al caràcter social de l’entitat).

La facturació exempta d’IVA per altres motius fora del caràcter social que sigui superior a 3.005,06 euros sí que s’ha de declarar, així com les que estan subjectes a IVA.

De les operacions que cal incloure s’han de posar les dades del/la declarant (l’entitat que presenta la declaració) i del declarat/da (persona tercera amb la qual s’ha treballat).

Sancions per la no-presentació

Si no es presenta el model 347 durant el període establert, l’entitat obligada a fer-ho rebrà una sanció en funció del temps que hagi passat des del moment en què havia de fer-ho.

Si es presenta fora de termini, però abans de rebre el requeriment d'Hisenda, la sanció serà de 10 euros per cada persona declarada, amb un mínim de 150 euros i un màxim de 10.000. Si la presentació es fa després d'haver rebut un requeriment, la sanció és del doble, és a dir, 20 euros per cada declarat/da, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000. Aquestes sancions reflecteixen que és millor presentar les declaracions abans que siguin reclamades a l'entitat.