Què cal saber sobre la cotització addicional de solidaritat?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
La cotització addicional de solidaritat només s’aplicarà sobre els rendiments de treball per compte d’altri que siguin superiors a la base màxima de cotització. Font: Canva.
La cotització addicional de solidaritat només s’aplicarà sobre els rendiments de treball per compte d’altri que siguin superiors a la base màxima de cotització. Font: Canva.
La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del corresponent any serà l’encarregada de fixar la base màxima de cotització.  Font: Canva.
La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del corresponent any serà l’encarregada de fixar la base màxima de cotització. Font: Canva.

Què cal saber sobre la cotització addicional de solidaritat?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

La cotització addicional de solidaritat entrarà en vigor l’1 de gener de 2025.

El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions, ha creat una nova cotització per augmentar els recursos de la Seguretat Social.

Aquesta mesura es fa a partir de dues vies, amb el mecanisme d’equitat intergeneracionals, que està vigent des de l’1 de gener i la cotització addicional de solidaritat que entrarà en vigor l’1 de gener de 2025.

Què és la cotització addicional de solidaritat?

Tal com explica la llei 2/2023, de 16 de març, aquesta mesura addicional té una mirada a llarg termini, ja que a partir d’aquest any la generació del baby boom ha començat a jubilar-se, augmentant notablement les despeses de les pensions fins a l’any 2050. Amb la reforma es vol aconseguir reforçar la capacitat financera del sistema de pensions i establir bases que garanteixin la sostenibilitat del sistema en els pròxims anys.

Per aquest motiu, s'aplicarà una nova cotització que gravarà gradualment la massa salarial que superi la base màxima de cotització. Aquesta mesura entrarà en vigor l’1 de gener l’any 2025.

Quins trams hi ha i com s’apliquen?

S’han establert tres trams de rendiments, tots per sobre de la base màxima de cotització. Així doncs, s’aplicarà de la següent manera:

  • El primer tram és a partir de la base màxima de cotització fins a un 10% més. A aquest tram se li aplicarà un tipus del 5,5%.
  • El segon tram va des del 10% més de la base màxima de cotització fins al 50%. A aquest tram se li aplicarà el tipus del 6%.
  • L'últim tram s'aplicarà a la retribució que superi el 50% de la base màxima de cotització. A aquest tram se li aplicarà el tipus del 7%.

Com s’ha explicat, la cotització addicional de solidaritat s’aplicarà de forma progressiva des de l’any 2025 fins a arribar al tipus definitiu de cada tram l’any 2045. A continuació es pot observar una taula que ha creat la Seguretat Social per entendre l’aplicació progressiva d’aquesta cotització addicional.

Any Retribucions des de base màxima fins a 10 % addicional de la base màxima Retribucions des del 10 % addicional de la base màxima fins a 50 % addicional de la base màxima Retribucions superiors al 50 % addicional de la base màxima
Tipus cotització % Tipus cotització % Tipus cotització %
2025 0,92 1 1,17
2026 1,15 1,25 1,46
2027 1,38 1,5 1,75
2028 1,60 1,75 2,04
2029 1,83 2 2,33
2030 2,06 2,25 2,63
2031 2,29 2,5 2,92
2032 2,52 2,75 3,21
2033 2,75 3 3,50
2034 2,98 3,25 3,79
2035 3,21 3,5 4,08
2036 3,44 3,75 4,38
2037 3,67 4 4,67
2038 3,90 4,25 4,96
2039 4,13 4,5 5,25
2040 4,35 4,75 5,54
2041 4,58 5 5,83
2042 4,81 5,25 6,13
2043 5,04 5,5 6,42
2044 5,27 5,75 6,71
2045 5,50 6 7

La distribució del tipus de cotització de solidaritat entre l’entitat i les persones treballadores continuarà amb la mateixa proporció que la distribució del tipus de cotització per contingències comunes.

Què és l’actualització anual del topall màxim de les bases de cotització?

Segons l'article 19.3 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, de la Llei General de la Seguretat Social, el topall màxim establert per a les bases de cotització de la Seguretat Social s'actualitzarà anualment a partir de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Aquesta actualització es farà segons el percentatge que revalori les pensions contributives, que es realitza d'acord amb l'Índex de Preus al Consum (IPC). Igualment, hi haurà una quantia fixa anual d’1,2 punts percentuals, amb la finalitat d’augmentar els recursos de la Seguretat Social. L'actualització del topall màxim de les bases de cotització entrarà en vigor l'1 de gener de 2024 i estarà vigent fins a l’any 2050.

Per resoldre dubtes sobre aquesta qüestió o altres relcionades amb la gestió de les organitzacions sense ànim de lucre es pot accedir al servei d'assessorament.