S’elimina l’IVA per a les donacions de productes

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido
La modificació suposa que la base imposable queda acero.  Font: Unsplash.
La modificació suposa que la base imposable queda acero. Font: Unsplash.
Canvia la tributació a pagar quan es fan donacions de productes a entitats sense ànim de lucre. Font: J. Muniz, Unsplash.
Canvia la tributació a pagar quan es fan donacions de productes a entitats sense ànim de lucre. Font: J. Muniz, Unsplash.

S’elimina l’IVA per a les donacions de productes

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Això pot afavorir la reducció de residus o el malbaratament alimentari, ja que les empreses ho tindran més fàcil.

La disposició final 3ª de la Llei de Residus i Sòls Contaminats modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. Això significa que ha canviat la tributació a pagar quan es fan donacions de productes a entitats sense ànim de lucre.

Aquest canvi respon a les demandes del Tercer Sector i d’organitzacions empresarials per aconseguir una millora tributària i, d’aquesta manera, afavorir que els productes tinguin una segona vida o no siguin malbaratats, com en el cas dels aliments.

Com afecta la modificació en l’IVA?

A partir d’ara, si una empresa o entitat realitza una donació en espècies a una entitat no lucrativa (considerant com a tal el que estableix l’article 2 de la Llei 49/2009, és a dir, principalment les que són d’utilitat pública), s’entendrà que hi ha hagut un deteriorament total del producte.

Això suposa que la base imposable (la quantitat sobre la qual es calculen els impostos) serà zero. A més a més, en aquest sentit, la modificació de la normativa estableix que s’aplicarà un 0% d’IVA a aquestes donacions.

Fins ara, l’operació de donar uns productes s’entenia com autoconsum i això suposava que l’empresa donant hagués de pagar IVA.

Cal tenir en compte, però, que per poder aplicar el 0% d’IVA aquests productes donats s'han de destinar a les finalitats d’interès general desenvolupades per l’organització. Per tant, no seria aplicable si l’organització no lucrativa es ven aquests productes rebuts.

Com notificar les donacions?

Fins ara, en realitzar una donació s’aplicava un 21% d’IVA sobre la base imposable, a més de rebre la deducció en l’Impost sobre Societats del 35% (o el 40%, en casos determinats). Per aquest motiu, era necessari fer una autofactura en la qual reflectir l’IVA.

Tot i els canvis aplicats, les entitats no lucratives hauran de seguir emetent un certificat de donacions en el qual s’inclou l’ús o finalitat dels productes rebuts, tal com estableix el Reial Decret 1270/2003, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Ara, aquesta també és la manera perquè l’empresa pugui acreditar que la donació es destinarà a finalitats d’interès general i que, per tant, pot estalviar-se l’IVA.

Com afecta això al Tercer Sector?

No haver de pagar IVA, per poc que sigui, incentiva que les empreses facin més donacions a entitats no lucratives, encara que cal tenir present que no en tots els casos és possible aquesta eliminació de l’IVA (com ja s’ha anat explicant).

La idea principal i de la qual va sorgir aquesta iniciativa des de diversos sectors és la reducció en la generació de residus i l’aplicació d’un model d’economia circular. En especial, la proposta pensa en els productes alimentaris que, d’aquesta manera, es poden reaprofitar.

Ara, la tasca del Tercer Sector és donar a conèixer aquest canvi per aconseguir un major compromís de les empreses.