Negocis provats en combat: Exportar la marca ‘made in Israel’ per a mantenir l’ocupació i normalitzar la injustícia

Autoria: 
Pozo, Alejandro; Benedicto, Ainhoa
Sinopsi: 

Aquest informe busca aprofundir en les diferents maneres que utilitzen l’Estat i la indústria israeliana, en permanent sinergia i complicitat, per a fer negocis que permetin, d’una banda, el manteniment d’un model securitari cada vegada més costós, a Israel, als Territoris Ocupats de Palestina i a les respectives fronteres; de l’altra, l’expansió global de la marca que, a més de permetre aquest manteniment, proporciona ingressos, poder i complicitats.

Editorial: 
Centre Delàs d'Estudis per la Pau
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2022
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
INTERNACIONAL
Processos de pau
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Estudi diagnòstic sobre les convocatòries catalanes de cooperació: perspectives i possibilitats administratives de convergència i simplificació

Autoria: 
Martí-González, Xavier
Sinopsi: 

Aquest estudi persegueix un doble objectiu: d’una banda, permetre la comparativa entre les convocatòries de les administracions finançadores estudiades; i de l’altra, sistematitzar i posar sobre la taula un conjunt de propostes concretes per avançar en la simplificació i convergència dels procediments. Aquest darrer aspecte pren encara més rellevància si es considera que un gran nombre de sol·licituds de subvenció presentades per les entitats contemplen el co-finançament del conjunt d’institucions objecte de l’estudi. Val a dir que existeixen més d’una setentena de convocatòries anuals impulsades per ajuntaments catalans per donar suport a projectes de cooperació i educació per al desenvolupament, el que multiplica, no només la dispersió de recursos, sinó també la complexitat per adaptar-se a les especificitats de cada convocatòria. La diagnosi realitzada constitueix la primera fase d’un treball de més recorregut que, en etapes posteriors, planteja treballar en les tres esferes abans esmentades: la política, la dels serveis generals i la de les unitats gestores de les convocatòries.

Editorial: 
LaFede.cat
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2021
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
PERSPECTIVA GENERAL
Tercer Sector
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Un mundo que se preocupa y cuida de la infancia: cómo lograr que se incluya a los niños, niñas adolescentes y jóvenes sin cuidado familiar en los objetivos de desarrollo sostenible

Autoria: 
Huebner, Gillian
Sinopsi: 

Al setembre de 2015, els estats membres de la Organització de les Nacions Unides (ONU) van acordar una agenda de desenvolupament internacional a 15 anys. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són una part clau de l'agenda i parteixen del coneixement que, per a aconseguir un desenvolupament vertader, cal començar a centrar-se en aquells que han estat deixats enrere. A més, els ODS reconeixen que les inversions estratègiques en infància són fonamentals per a promoure la pau, posar fi a la pobresa al món i garantir que tots els éssers humans assoleixin tot el seu potencial. Aquest document es planteja una reflexió sobre com els ODS podrien incloure als nens i nenes que han perdut l'atenció familiar.

Editorial: 
Aldeas Infantiles SOS Internacional
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2017
Lloc de publicació: 
Viena, Àustria
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
INTERNACIONAL
Cooperació al desenvolupament
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN)

Autoria: 
Nacions Unides
Sinopsi: 

Un tractat nascut gràcies a la pressió de la societat civil internacional i el lideratge d’alguns països i adoptat el 2017 a les Nacions Unides, un fet històric que hauria de marcar un abans i un després en l’inici del final de l’era nuclear. Fins ara, el TPAN ha estat ratificat per una seixantena de països i va entrar en vigor el gener d’aquest any.

Editorial: 
Nacions Unides
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2017
Lloc de publicació: 
[s.l.]
Idioma: 
català
Temàtica document: 
INTERNACIONAL
Processos de pau
Tipologia document: 
Document normatiu/legal
Imatge de portada: 
 Font:

Crisi energètica a Europa. Què podem esperar?

Autoria: 
Observatori del Deute en Globalització
Sinopsi: 

L'informe té l’objectiu d’analitzar el context actual que viu Europa, i plasma detalladament les conseqüències i afectacions de la crisi energètica a la població europea.

Editorial: 
Observatori del Deute en Globalització
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2022
Lloc de publicació: 
[s.l]
Idioma: 
català
Temàtica document: 
AMBIENTAL
Desenvolupament sostenible
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Saber donar: recomendaciones prácticas sobre donaciones humanitarias

Autoria: 
Pérez Martínez, Ricardo; Allemant, Melisa; Delgado, Tilcia (coords.)
Sinopsi: 

El document recopila una sèrie de recomanacions generals i pràctiques sobre donacions humanitàries, les quals poden representar un repte gegantí d’organització i gestió i una càrrega addicional difícil d’administrar per part dl país receptor.

Editorial: 
Organización Panamericana de la Salud
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2008
Lloc de publicació: 
Panamá
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
INTERNACIONAL
Cooperació al desenvolupament
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos

Autoria: 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Sinopsi: 

Els Principis Rectors, fruit de consultes amb els Estats i altres parts interessades, incloses les persones que viuen en la pobresa, tenen l'objectiu d'oferir orientació sobre el disseny de polítiques de reducció i eradicació de la pobresa. Esdevenen una guia per a garantir la protecció dels drets humans en tots els àmbits de la política pública.

Editorial: 
ACNUDH
Any de publicació: 
2018
Lloc de publicació: 
Ginebra
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
INTERNACIONAL
Drets Humans i Desigualtat
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

L’Educació pel Desenvolupament a l'Educació Superior: tendències i experiències en l’àmbit internacional i implementació a les universitats públiques catalanes

Autoria: 
Villà Taberner, Rita (dir.)
Sinopsi: 

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) han publicat aquest informe que presenta un estat de la qüestió sobre l’Educació pel Desenvolupament (EpD) en l’àmbit universitari, tant local com internacional, i mostra les oportunitats i reptes que ofereix aquest context per continuar avançant en la introducció de perspectives d’EpD en Educació superior.

Editorial: 
ACUP : FAS
Any de publicació: 
2017
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
SOCIAL
Educació
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

Unicef: acción humanitaria para la infancia 2017: resumen

Autoria: 
Unicef
Sinopsi: 

Document que posa de relleu els esforços i les actuacions d'UNICEF en el camp de la infància. Reflecteix els resultats obtinguts el 2016 a favor dels infants que necessiten assistència humanitària i els projectes que treballaran al llarg del 2017.

Editorial: 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Any de publicació: 
2017
Lloc de publicació: 
Nova York
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
SOCIAL
Infància i Joventut
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Third Anual Report

Autoria: 
Frontex Consultative Forum on Fundamental Rights
Sinopsi: 

Tercer informe anual del Consultative Forum on Fundamental Rights. Fa una revisió de les activitats principals dutes a terme l’any 2015 i una breu previsió d’aquelles que es realitzaran l’any 2016. Tot això amb l’objectiu de contribuir, tant al debat sobre les operacions de Frontex, com al respecte i la promoció dels drets fonamentals fora de les fronteres de la UE.

Editorial: 
Frontex
Any de publicació: 
2015
Lloc de publicació: 
Polònia
Idioma: 
anglès
Temàtica document: 
INTERNACIONAL
Drets Humans i Desigualtat
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font: