Publicacions en clau de mentoria social

F Pere Tarrés
 Font: Xarxanet.org
Font: Xarxanet.org
 Font: Xarxanet.org
Font: Xarxanet.org

Publicacions en clau de mentoria social

F Pere Tarrés

Resum: 

Són diversos els documents de referència en l’àmbit del jovent extutelat destinats tant a professionals com a persones voluntàries.

La mentoria és una eina d’intervenció social. Es basa en promoure la relació entre persones que, voluntàriament, s’ofereixen per proporcionar suport individual a una altra persona que es troba en risc d’exclusió social. Aquest vincle ve motivat i tutoritzat per professionals que recolzen, supervisen i avaluen el procés i que parteix de la condició indispensable de la formació de mentors i mentores.

En aquest context, resulta interessant comptar amb documents de referència que permetin, tant a professionals com a persones voluntàries, seguir treballant eficientment en aquest àmbit. A continuació, mostrem algunes de les publicacions relacionades amb estudis sobre joves extutelats/des que podeu consultar a través de la nostra biblioteca.

Editada pel Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, l'objectiu principal d'aquesta investigació és el de donar a conèixer els riscos i les oportunitats del trànsit de la vida adulta del jovent extutelat de la Comunitat de Madrid, que ha passat una part important de la seva vida en dispositius residencials de protecció. La publicació evidencia la necessitat de la implicació socioeducativa, política i institucional per avançar en el seu procés d’inclusió social.

Vint anys després del primer Pla de coordinació de mesures adreçades a joves tutelats que arribaven a la majoria d’edat, des del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya es publica aquest estudi per fer balanç, valorar la situació actual i afrontar els reptes de futur d’acompanyament i guiatge al col·lectiu en el seu trànsit cap a la vida adulta, amb l’objectiu de consolidar una estabilitat personal, sense mancances i amb plena igualtat d’oportunitats.

Aquest document va néixer amb l’objectiu d’unificar les línies generals i els criteris d’actuació, i facilitar una guia pràctica per a l’elaboració de projectes en cada recurs d’habitatge. Publicat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, esdevé un recurs per a professionals que treballen en l'acompanyament de la joventut tutelada i extutelada.

L’estudi se centra en identificar quin és l’impacte que tenen els projectes de mentoria en les persones mentoritzades una vegada aquestes han finalitzat el procés de mentoria en tres projectes consolidats a Catalunya com són el Projecte Coach, el Programa Referents i el Projecte Rossinyol. La informació derivada d’aquesta investigació ajuda a fer visibles els resultats immediats dels programes de mentoria amb l’objectiu de fer-los encara més efectius i eficients.

Aquest llibre dona indicis de com s’han de prioritzar els esforços en els itineraris educatius de tots els infants i joves atesos/es en els recursos del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Està basat en el projecte YIPPEE, una investigació de duta a terme a cinc països de la Unió Europea. S’ha centrat en les trajectòries formatives de joves que han viscut part de la seva infància en el sistema de protecció a la infància i que als 16 anys tenien qualitats per continuar estudiant.

Afegeix un comentari nou