Recursos i eines per a les entitats d’Economia Social

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Pensades per a formar, acompanyar i fer xarxa.  Font: Pexels
Pensades per a formar, acompanyar i fer xarxa. Font: Pexels

Recursos i eines per a les entitats d’Economia Social

F Pere Tarrés
Resum: 

Un conjunt de plataformes i documents útils per a ajudar a les entitats que treballen en l’Economia Social i Solidària a millorar i facilitar la seva tasca.

L’Economia Social i Solidària és un paraigua sota el qual es troben entitats, institucions, empreses i grups ciutadans. Al recurs ‘Claus de l’Economia Social i Solidària’ de Xarxanet, s’ofereixen les característiques definitòries d’aquest àmbit de treball, que tenen a veure especialment amb els objectius de les entitats que hi treballen, dedicades a la millora social.

Tot i que es tracta d’un concepte complex, encetar accions o projectes d’ESS no és una tasca especialment feixuga, i, en els últims anys, s’ha impulsat molt des de l’administració i les mateixes entitats que hi treballen. A continuació es recullen alguns recursos, eines i documents que les persones o entitats que desenvolupen o volen començar a desenvolupar la seva activitat en aquest àmbit poden utilitzar per la seva feina.

Mapa de l’ESS

El Mapa de l’Economia Social i Solidària de Pam a Pam recull gran part de les iniciatives d’ESS que hi ha a Catalunya. És útil no només per a les persones que volen canviar els seus hàbits de consum, sinó també per a les entitats que treballen en aquest àmbit que volen crear sinergies amb altres institucions. És per això que pot ser molt aconsellable registrar-se per a aparèixer-hi. Per fer-ho, l’entitat en qüestió haurà d’entrevistar-se amb la coordinació del mapa.

Per fer una cerca, l’eina ofereix un motor de filtratge per territori, sector, subsector i paraula clau. Un cop seleccionada l’entitat o empresa d’interès, el mapa posa a la disposició un resum de la seva àrea de treball i l’enllaç a la seva pàgina web i les seves xarxes socials. A més, la seva fitxa també incorpora una avaluació de l’entitat segons alguns criteris vinculats a l’ESS com la democràcia interna, perspectiva feminista, condicions laborals, llicències lliures, transformació social, gestió de residus...

Assessorament i acompanyament

Gràcies a l’impuls que està gaudint el sector de l’Economia Social i Solidària, i la mateixa idiosincràsia col·laborativa del sector, hi ha moltes administracions i organitzacions que ofereixen assessorament, suport i acompanyament a altres entitats, persones o empreses que volen endinsar-se en aquest món o volen millorar la seva gestió.

Aquí es recullen alguns serveis d’aquest caràcter disponibles en territori català:

Formacions

Tota entitat, empresa o grup que treballa en l’Economia Social i Solidària o que vol encetar la seva activitat en aquest àmbit, necessitarà tenir un equip actualitzat en els processos, el context i la legislació referent. Això vol dir que hauran de formar-se en aquestes qüestions, i fer-ho de manera més aviat continuada.

Algunes plataformes que ofereixen formació en ESS són:

Documents

A banda de la formació, les entitats i empreses que treballen en l’Economia Social i Solidària poden ajudar-se de documents i guies per a millorar o facilitar la seva tasca sense haver de dependre d’horaris o altres persones. Les organitzacions i administracions que s’impliquen en aquest àmbit disposen de biblioteques on es poden cercar documents de totes les temàtiques de l’àmbit. A continuació es llisten alguns d’aquests directoris i documents:

DigitESSt i digiTeca: digitalització de l’ESS

Com tota organització, empresa o servei, les entitats que treballen en l’Economia Social i Solidària hauran d’estar presents en l’àmbit digital. Ja no només perquè avui en dia tot és alhora al marc analògic i al virtual, sinó perquè a més la digitalització permetrà a aquestes entitats arribar més lluny del que ho fan físicament.

Tenint això en compte, el grup de recerca Dimmons del programa MatchImpulsa de la Càtedra Barcelona UOC en Economia Digital va posar en marxa el DigitESSt, una eina d’autodiagnosi de la digitalització de l’entitat que, un cop realitzat, genera la digiTeca, un directori de recomanacions personalitzades per a impulsar l’àmbit digital de l’organització en qüestió.

A més, aquesta eina també ofereix la possibilitat a l’entitat d’incorporar-se a la incubadora Ubbik (UOC), on tindran a la seva disposició el consell i l’acompanyament de les persones expertes del Servei d'Assessorament en Economia Social i Solidària (SAESS) de Barcelona Activa.