/formacio/recursos/masters-i-postgraus-millorar-latencio-la-infancia-i-adolescencia
Recurs
Children. Font: ann_jutatip (Flickr) Font:

A continuació es presenten diverses propostes formatives de les universitats catalanes per al curs 2021/2022 en aquest àmbit.

Formació
/formacio/recursos/8-guies-clau-treballar-aprenentatge-servei-aps-les-entitats
Recurs
Mans. Font: tricotin_tricotan (Flickr) Font:

Aquest recurs presenta un conjunt de documents que serveixen per treballar elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges.

Formació
/formacio/recursos/6-eines-per-treballar-la-motivacio-de-les-persones-voluntaries
Recurs
Project Success. Font: ken fager (flickr) Font:

En aquest recurs es presenten diverses guies i materials que aborden la motivació de les persones voluntàries i que poden resultar útils per a les entitats.

Formació
/formacio/recursos/7-errors-que-cal-evitar-quan-sorganitza-un-webinar
Recurs
 Font: Austin Distel

Si es fa correctament, pot provocar interès entre el públic i és una eina eficaç de generació de contactes, foment del coneixement i transmissió d’experiències.

Formació
/formacio/recursos/5-publicacions-saber-mes-sobre-la-comunitat-gitana
Recurs
 Font: Arnau Selga

En aquest recurs es mostren algunes publicacions que fan referència a aquest col·lectiu, tant documents d’anàlisi, com estratègics i de gestió.

Formació
/formacio/recursos/criteris-garantir-una-comunicacio-amb-imatges-inclusiva
Recurs
 Font: Patrick Hendry

És important que des del tercer sector es tingui en compte què hi surt i com apareix cada representació visual.

Formació
/formacio/recursos/eines-una-comunicacio-lliure-destereotips-i-prejudicis
Recurs
 Font: Mika Baumeister

El recurs se centra en el llenguatge sobre col·lectius específics, com l’LGTBI, les persones amb discapacitat i aquelles que pateixen racisme o prejudicis ètnics i culturals.

Formació
/formacio/recursos/capsules-formatives-la-justicia-global
Recurs
 Font: Kelsey Knight

Pretenen que la població entengui el món en relació amb les desigualtats globals, els conflictes, les discriminacions i vulneracions de drets.

Formació
/formacio/recursos/les-escoles-reconegudes-pel-pfavc
Recurs
 Font: Generalitat de Catalunya

Es presenten distribuïdes per àmbits d’actuació i compten amb una àmplia oferta de cursos al llarg de l’any.

Formació
/formacio/recursos/8-elements-que-hem-d-incloure-al-pla-de-formacio-del-voluntariat
Recurs
Gestió entitats. Font: Àlbums SINAPSIS (Flickr) Font:

Pretén capacitar a les persones voluntàries i aquest recurs es dirigeix a tothom qui té responsabilitats formatives en les organitzacions.

Formació
/formacio/recursos/7-guies-clau-per-al-disseny-i-la-redaccio-de-projectes
Recurs
 Font: Jessica Lewis

En aquest recurs es presenten diverses publicacions que poden facilitar la tasca de gestió de projectes a les persones encarregades de materialitzar-los.

Formació
/formacio/recursos/guies-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere
Recurs
 Font: Sahron McCutcheon

En aquest recurs es posa especial èmfasi en les publicacions que fan referència en l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques.

Formació
/formacio/recursos/acompanyaments-de-les-entitats-en-els-treballs-en-benefici-de-la-comunitat-tbc
Recurs
Acció Social Font: F Pere Tarrés

Des del tercer sector es pot col·laborar en els treballs en benefici de la comunitat de persones amb responsabilitat penal per millorar la seva reinserció i, perquè no, oferir valors que caracteritzen l’àmbit associatiu com poden ser: cooperació, solidaritat, compromís social, inclusió, respecte, etc.

Formació
/formacio/recursos/6-estrategies-dintervencio-en-la-formacio
Recurs
 Font: Fundació Pere Tarrés

Es presenten un conjunt de formes d’intervenció a l’abast de les organitzacions que intenten respondre a variables com la finalitat, el tipus de contingut o el públic objectiu.

Formació
/formacio/recursos/6-modalitats-que-poden-adoptar-les-accions-formatives
Recurs
 Font: Mikael Kristenson

En aquest recurs s’inclouen diferents formats, en funció de la finalitat, el públic al qual es dirigeixen o la participació esperada, entre altres.

Formació
/formacio/recursos/5-guies-destil-parlar-adequadament-de-la-salut-mental
Recurs
 Font: David Perkins

Els problemes de salut mental són un tema sobre el qual sovint resulta difícil informar. Les guies que es mostren en aquest recurs poden servir per tractar adequadament la temàtica.

Formació