FADes per combatre la bretxa digital

Colectic
Joves treballant en un robot. Font: Carlota Serarols
Joves treballant en un robot. Font: Carlota Serarols.

FADes per combatre la bretxa digital

Colectic

Resum: 

La digitalització de la societat podria suposar molts avantatges però només si aquesta és inclusiva i té en compte les diferents necessitats societals.

La pandèmia ha forçat les condicions perquè les tecnologies assoleixin durant la segona part del curs 2019-2020 un paper cabdal en el funcionament de l’ensenyament-aprenentatge en els nivells de l’educació obligatòria i encara més en els de la postobligatòria.

El primer problema a solucionar és el de la connectivitat i l’accés a internet. Hi ha col·lectius socials i, en menor mesura, també territorials, que o bé no tenen cobertura adequada o bé no compten amb els dispositius adequats per accedir a les tecnologies.

El repartiment de dispositius i de paquets de connectivitat per part de l’Administració pot entendre’s com a mesura de xoc. Una mesura de xoc que té com a continuació lògica la universalització de la connectivitat educativa. Igualment, cal proposar i estudiar les opcions econòmiques possibles per fer-la efectiva. A més, s’ha d’organitzar l’atenció i l’orientació corresponents perquè alumnes i famílies puguin incorpora-s’hi amb l’acompanyament apropiat, fer-ne un ús adequat i arribar a l’aprofitament òptim.

Es tracta, dit genèricament, d’engegar un veritable procés d’alfabetitzacio en l’ús de les tecnologies pensant en el canvi cultural que s’està produint en aquest sentit. Per això cal preveure, en primer lloc, com fer extensiva aquesta alfabetització a les famílies, com incloure aquelles famílies que ho necessitin per raó de l’educació dels seus fills i filles en aquest canvi cultural de manera que puguin també participar en el procés educatiu i proporcionar suport efectiu.

En aquest sentit, i dins del marc del Pla de Xoc d’Inclusió Digital municipal, el projecte pilot FADes (Famílies Assessorades Digitalment) vol ser un ajut per a les famílies amb infants i joves en edat escolar amb menys coneixements en noves tecnologies.

FADes contra la fractura digital

Les “Fades” són mentores que resolen possibles dubtes amb la connexió en línia amb els centres escolars. Assessoren les famílies i alumnes per poder accedir i moure’s en els diferents entorns i eines virtuals que es fan servir a classe, com ara Google Suite o Moodle.

Les quatre “Fades” digitals, com ens explica la Paty, atenen de manera telemàtica o presencialment dos ateneus de fabricació digital: la Fàbrica del Sol, a Ciutat Vella, i l’Ateneu de Ciutat Meridiana, a Nou Barris. Per accedir al servei cal demanar cita prèvia trucant al 652 453 830 o enviant correu a miquel@warks.es. Les “Fades” tenen competències digitals i formatives, parlen català, castellà, àrab, urdú, amazic, anglès i francès. I estan disponibles per resoldre dubte en horari de matí i de tarda els dilluns, dimarts, dijous i divendres, així com els caps de setmana.

Un dels reptes més immediats és poder identificar i arribar al màxim de famílies que puguin necessitar una “Fada”. Per això el projecte compta amb l’ajut dels centres educatius i les associacions locals.

El projecte pilot va engegar a principis d'any amb l’objectiu de veure la seva acceptació i ús per part de les famílies i les escoles. El Consorci d’Educació de Barcelona està col·laborant activament en la tasca de donar a conèixer el servei a les famílies que més ho necessiten i que son, a la vegada, a les que costa més accedir i que requereixen d’un acompanyament més proper per part dels centres, els docents o els agents socials per a convèncer-los de fer-ne ús.

El disseny, implementació i coordinació del projecte va a càrrec de WARKS, una marca educativa fundada per docents i amb una amplia experiència en la innovació pedagògica i els projectes socials.

Afegeix un comentari nou