Per a què es pot fer servir ChatGPT?

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Sandra Pulido
ChatGPT és una eina per comunicar-se amb un sistema d’intel·ligència artificial. Font: Canva.
ChatGPT és una eina per comunicar-se amb un sistema d’intel·ligència artificial. Font: Canva.
ChatGPT està configurat per establir converses i pot aprendre i recordar el que s'ha dit. Font: Canva.
ChatGPT està configurat per establir converses i pot aprendre i recordar el que s'ha dit. Font: Canva.

Per a què es pot fer servir ChatGPT?

Autor/a: 
Sandra Pulido
Suport Tercer Sector

Resum: 

ChatGPT és una aplicació amb la qual es poden mantenir converses, fent servir la intel·ligència artificial.

En els darrers mesos s’ha parlat molt de ChatGPT. Es tracta d'una eina potent i útil per a les persones que busquen una manera senzilla de comunicar-se amb un sistema d’intel·ligència artificial. Per aquesta raó, no cal tenir coneixements en tecnologia artificial per utilitzar-lo, ja que està dissenyat per ser fàcil i intuïtiu.

En aquest sentit, poden les entitats del tercer sector fer sevir aquesta eina per millorar la seva gestió? La resposta és que sí, però cal saber de quina manera treballa aquest sistema d’intel·ligència artificial per aprofitar-lo. En aquest article es recullen idees bàsiques per entendre què és ChatGPT i com es pot emprar.

  • Com es pot accedir a ChatGPT?

Per començar a utilitzar ChatGPT, s’ha d’accedir al lloc web d’OpenAI, l'empresa que ha desenvolupat aquest sistema, on es troba l'eina i cal crear-se un compte gratuït.

A partir d’aquí, ja es pot escriure el dubte o comentari a la caixa de text. En pocs segons, ChatGPT genera una resposta basada en l'anàlisi del contingut del missatge. En aquest sentit, cal tenir en compte que ChatGPT és una eina que permet generar converses, perquè pot entendre el que se li està preguntant.

  • Com s'ha de preguntar o conversar?

Cal formular els dubtes amb la màxima exactitud possible. Per exemple, es pot especificar l’idioma, el nombre de paraules, el to del text (informal o formal) o la complexitat de la resposta. Com que es tracta d’una conversa, la persona pot modular o concretar les preguntes o comentaris a mesura que avança la conversa. Cal tenir en compte el fet d'evitar els dobles sentits, la ironia o l'humor, perquè aquest sistema d'intel·ligència artificial té dificultats per entendre'ls.

  • Quines limitacions té ChatGPT?

​Més enllà dels matisos extralingüístics que poden passar desapercebuts en les converses a ChatGPT, cal tenir molt en compte que d'inici aquest sistema està programat per obtenir informació fins a l'any 2021. Per tant, no se li pot preguntar sobre fets actuals. Malgrat això, existeixen algunes maneres de connectar ChatGPT a internet per aconseguir respostes actualitzades. Una de les opcions més senzilles és instal·lar l'extensió de Google, WebChatGPT.

  • Què poden preguntar les entitats no lucratives?

Les entitats sense ànim de lucre poden fer servir ChatGPT, per exemple, per respondre preguntes de les persones usuàries o col·laboradores, per millorar la comunicació interna de l'organització o per crear continguts per a les xarxes socials o el blog.

És important tenir en compte que ChatGPT és un sistema basat en l’aprenentatge automàtic, per la qual cosa està en fase de desenvolupament i millora contínua. Això significa que, malgrat que pot proporcionar respostes precises, encara no és capaç de comprendre completament el context o la intenció d'un missatge en el mateix sentit que ho faria un ésser humà. Per això, és important tenir paciència i comprendre que, de vegades, les respostes poden ser poc clares o incompletes.

  • Redactar continguts a partir de ChatGPT

​Per a les entitats que volen escriure articles per al blog, ChatGPT pot ser una eina molt útil per generar idees i continguts. Es pot escriure una paraula clau relacionada amb el tema de l’article. Per exemple, si es vol publicar un contingut sobre la importància de fer exercici, es pot escriure "beneficis de l'exercici" a la caixa de text.

A partir de la resposta generada per ChatGPT es poden extreure idees per redactar l’article. Es pot usar la resposta obtinguda com a punt de partida per investigar més sobre el tema i afegir informació addicional.

  • Com s'han de gestionar les respostes de ChatGPT?

​No és recomanable copiar i enganxar directament la resposta generada per ChatGPT, perquè pot haver-hi inexactituds o errors. A més a més, és important personalitzar la redacció per adequar-la a l’estil propi i al públic.

Si bé hi ha exemples de continguts creats exclusivament per ChatGPT -i hi ha debats de si la intel·ligència artificial substituirà les persones redactores-, és recomanable que la resposta obtinguda sigui només una base. En el cas de les entitats, cal que les persones encarregades puguin aportar la seva expertesa, exemples reals, testimonis... per donar més qualitat al contingut.

  • Altres utilitats de ChatGPT

L'altra utilitat aplicable a les organitzacions sense ànim de lucre és la creació de continguts per a xarxes socials, preguntant sobre possibles temàtiques a tractar, com fer servir les xarxes socials o com fer el guió d'una publicació. ​Aquest sistema també es pot emprar per redactar correus electrònics a partir d'una idea o reescriure o millorar textos.

Per tant, ChatGPT pot ser una eina que faciliti alguns aspectes de la gestió de les organitzacions. En tot cas, cal practicar per entendre la manera de funcionar d’aquest sistema d’intel·ligència artificial i, sempre, és necessari revisar les respostes obtingudes. Si bé té molt de potencial, les persones sense gaire coneixement ja hi poden interactuar en accions más bàsiques.

Afegeix un comentari nou