Com i per què configurar un perfil professional a Instagram?

Colectic - Informàtic
Autor/a: 
Alejandra Sanchez
La majoria d'entitats ja tenen configurats els seus perfils com a professionals o empresarials per poder gaudir de tots els avantatges que té aquesta opció d'Instagram. Font: Pixabay. Font: Pixabay
La majoria d'entitats ja tenen configurats els seus perfils com a professionals o empresarials per poder gaudir de tots els avantatges que té aquesta opció d'Instagram. Font: Pixabay.

Com i per què configurar un perfil professional a Instagram?

Colectic - Informàtic
Resum: 

Aquesta opció d’Instagram permet millorar la reputació digital de la nostra entitat, facilitar el contacte amb les usuàries i accedir a estadístiques.

En l'actualitat, Instagram s'ha convertit en una plataforma essencial per a professionals de tots els sectors. Les entitats socials no en són una excepció i, és per aquest motiu, que saber treure-li profit a aquesta xarxa social és clau per poder fer que l’activitat de la nostra entitat arribi el més lluny possible.

En aquest recurs, repassarem els passos essencials per a configurar un perfil professional a Instagram, una opció que permet aprofitar al màxim les eines i característiques dissenyades per a impulsar la nostra presència en línia. Des de l'elecció d'una categoria rellevant fins a l'optimització de la biografia i la utilització d'estadístiques, cada pas és crucial per a establir una base sòlida i atreure l’audiència de manera efectiva.

Configuració bàsica del perfil professional

El primer pas en el camí cap al perfil professional a Instagram implica la creació d’un compte des de zero o la conversió d’un perfil personal ja existent en un perfil professional o empresarial.

En el cas d’haver de crear el compte des de zero, només cal descarregar l’aplicació mòbil d’Instagram o entrar mitjançant un navegador i escollir l’opció ‘crear compte’. En el procés de registre se’ns demanarà informació com ara el nom d’usuari, el correu electrònic o un telèfon de contacte. A més, la plataforma també ens farà escollir entre perfil personal o empresarial. És aquí on hem d’escollir la segona opció. Es tracta d’un procés senzill i intuïtiu.

Si ja es té un perfil d'Instagram, es pot fer la transició a perfil professional a l'opció 'configuració del compte'. Un cop en aquest menú, s'ha d'escollir l'opció de 'perfil empresarial'.

Escollir una categoria rellevant

Els perfils empresarials o professionals, a més, tenen diferents categories que ajuden les usuàries a identificar de manera fàcil i ràpida l’activitat, en aquest cas, de la nostra entitat.

En el cas d’entitats del tercer sector, és recomanable escollir l’opció ‘organització sense ànim de lucre’, tot i que, depenent de l’activitat de la nostra entitat, es pot escollir una categoria més concreta. Per exemple, si som una entitat cultural, podem escollir les categories 'art' o 'música' o, si bé, ens dediquem a la tecnologia, podem escollir la categoria ‘ciència i tecnologia’.

Aquestes categories dels perfils professionals són usades per Instagram per recomanar el nostre perfil a persones que comparteixen interessos amb nosaltres i, per tant, escollir bé la categoria del nostre perfil professional és clau per connectar amb la nostra potencial comunitat.

Personalització del perfil

La personalització del nostre perfil d'Instagram és un element clau per transmetre la identitat de l'entitat i atraure i retenir a la nostra comunitat digital. Per fer que el nostre perfil sigui atractiu i fàcilment reconeixible, es recomana tenir en compte els següents aspectes:

  • Fotografia de perfil: és recomanable que la fotografia de perfil sigui el logotip de l'organització i, si pot incloure el nom de l'entitat, encara millor. Cal tenir en compte, però, que les fotografies de perfil d'Instagram són de mida reduïda i sovint es visualitzen des de pantalles de mòbil. A més, la plataforma no permet ampliar les fotografies de perfil, per tant, en cas que el nom de l'entitat no es vegi clarament, és preferible posar només el logotip per no crear confusió visual.
  • Nom d'usuari: ha d'estar estretament relacionat amb la nostra entitat i és molt recomanable que sigui fàcil de recordar, per tant, és aconsellable no posar símbols que puguin dificultar la comprensió, com ara guions baixos, punts o altres. També es recomana tenir el mateix nom d'usuari a totes les xarxes socials, perquè les nostres seguidores potencials ens puguin trobar de manera senzilla.
  • Biografia: descripció senzilla de la nostra activitat i del que les seguidores veuran al perfil. En el cas d'Instagram, ens permet etiquetar altres perfils, per si volem vincular el nostre compte amb altres.
  • Enllaç: la presentació d'Instagram permet afegir un únic enllaç a sota de la nostra biografia. A l'hora d'escollir el nostre enllaç destacat del perfil, tenim dues opcions. D'una banda, es pot redirigir a les usuàries a la web de l'entitat com a gran directori de contingut, informació, notícies, etc. de la nostra organització. D'altra banda, una de les opcions més populars darrerament és optar per un multienllaç que, en un sol clic, permet tenir accés a diversos webs. Els multienllaços són útils si, per exemple, tenim diverses activitats en marxa, perquè totes poden quedar reflectides al nostre perfil a la vegada i ser fàcilment accessibles. Per saber com configurar un multienllaç, podeu consultar aquest recurs.

Enllaçar amb altres xarxes socials

En cas d’escollir que l’enllaç de la biografia sigui un multienllaç, una de les opcions per omplir-lo de contingut és integrar totes les nostres plataformes i perfils socials. Es tracta d’una estratègia molt comuna en els perfils professionals que té com a objectiu maximitzar la nostra presència en línia.

Més enllà del multienllaç, la plataforma d'Instagram permet vincular els comptes amb Facebook, el que també pot ser una bona estratègia per aprofitar el contingut, ja que, si així ho indiquem, quan fem una publicació a Instagram, aquesta es publicarà automàticament també a Facebook.

Informació de contacte

Un altre dels aspectes clau de la configuració professional d’Instagram és poder proporcionar a la nostra comunitat la informació necessària per poder-se posar en contacte amb la nostra entitat si és necessari. És recomanable, com a mínim, proporcionar un correu electrònic i un telèfon de contacte tot i que Instagram també permet posar la nostra adreça. Instagram ens demanarà tota aquesta informació en el moment de registar-nos o bé en el moment de canviar a perfil professional, de manera que les dades de contacte quedaran integrades al perfil de manera fàcil.

Aquestes eines permeten a les usuàries posar-se en contacte amb l’entitat de manera ràpida i directa, la qual cosa pot resultar en col·laboracions, projectes o qualsevol altre tipus d'interacció beneficiosa per a l’organització.

Utilitzar les funcions d’estadístiques

Una vegada es té el perfil professional en funcionament, és essencial aprofitar les eines que ens brinda aquest tipus de configuració, com ara la possibilitat de poder accedir a Instagram Analytics.

Aquesta opció ens permet tenir dades diàries de la interacció amb la nostra comunitat, conèixer la seva demografia, a quines hores està més activa o analitzar quines de les nostres publicacions o companyes de comunicació han tingut més èxit. Per saber què és i com funciona Instagram Analytics, podeu consultar aquest recurs.