Eines digitals per avaluar projectes de forma qualitativa

Colectic - Informàtic
L'avaluació és una de les parts més importants d'un projecte. Font:  Lukas (Pexels)
L'avaluació és una de les parts més importants d'un projecte. Font: Lukas (Pexels)

Eines digitals per avaluar projectes de forma qualitativa

Colectic - Informàtic
Resum: 

La tecnologia ens permet recollir les valoracions d'un projecte, detectar millores i comprovar si s'han complert els objectius.

L'avaluació és una de les parts més importants d'un projecte social per identificar si s'han complert els objectius a través dels indicadors, quines millores cal fer, i quina rebuda ha tingut entre l'equip i les participants. Ja sigui de forma continuada o en un estadi final del projecte, en l'era de la digitalització i del treball online, les eines tecnològiques ens poden ajudar a recollir informació qualitativa i visibilitzar-la. Us en proposem algunes:

Framaforms

Per recollir la valoració de l'equip i/o de les participants del projecte, podem utilitzar enquestes i entrevistes. Més enllà del foli de tota la vida, podem utilitzar Framaforms, o altres eines per fer qüestionaris, per tal d'agilitzar aquest procés i fer-lo més atractiu. Amb preguntes més obertes o en modalitat test o amb puntuacions, i fins i tot anònimes: les opcions són múltiples perquè tothom se senti lliure per opinar.

Scrumblr

Les pissarres col·laboratives poden ser una eina per vehicular una dinàmica per avaluar un projecte. Scrumblr és una de les opcions de programari lliure. Es pot proposar avaluar un projecte en conjunt a l'equip o a les participants, o fer apartats segons diferents aspectes dels projecte, escrivint valoracions als post-it que ofereix l'eina. La dinàmica es pot fer en grup o de forma individual, i també es pot jugar arrossegant els gomets per reforçar les idees que vagin sortint.

Kahoot

Aquesta eina de la qual ja n'hem parlat diverses vegades no es limita al treball amb infants i joves sinó que la podem utilitzar en molts més altres contextos i pot ser útil també per a l'avaluació de projectes. Permet mantenir l'anonimat, respondre preguntes amb respostes predeterminades, i també fer preguntes obertes. A més, al final es poden visualitzar les opinions del grup gràficament.

Infogram

Com qualsevol altra eina d'infografies, aquesta també pot servir com a recurs per proposar una dinàmica d'avaluació de projectes. Si les persones de l'equip o les participants complimenten el mateix gràfic, dissenyat per valorar diferents aspectes d'un projecte, es podrà veure d'una forma visual la seva avaluació del conjunt. Els gràfics radials són especialment interessants per mostrar si hi ha aspectes desiguals en un mateix projecte.

Altres eines

Els pads o eines per crear text de forma col·laborativa com Etherpad també es poden utilitzar per recollir informació i avaluar projectes, de la mateixa manera que les eines de compartició de documents al núvol com Nextcloud on es poden actualitzar documents de text i fulls de càlculs.