Adriana Ribas: “Promovem un lideratge participatiu per donar resposta a les diferents sensibilitats de l'organització”

Autor/a: 
Rubén Escobar
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Adriana Ribas: “Promovem un lideratge participatiu per donar resposta a les diferents sensibilitats de l'organització”

Autor/a: 
Rubén Escobar

Resum: 

Adriana Ribas, la Coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya explica com s'organitzen les juntes directives dins de l'associació.

1. Com es promociona el relleu de les juntes a Amnistia Internacional Catalunya?

Nosaltres a escala internacional funcionem per un sistema d'assemblees. Això vol dir que són els membres d'Amnistia Internacional els que decideixen la direcció en què s'ha d'anar. A l'organització tenim una sèrie de persones que tenen un contracte, però és una part molt minoritària. Pel que fa a les nostres juntes comptem amb un Comitè de Governances que té com a objectiu identificar les persones que puguin cobrir vacants per acció o per designació. Per sobre del director, que és un càrrec contractat, hi ha un president que dirigeix de manera estratègica l'organització. L'objectiu del Comitè de Governances és promoure que noves persones participin en l'espai de presa de decisions i que ho facin amb una diversitat de candidatures.

2. Quines responsabilitats tenen les vostres juntes directives?

La nostra junta directiva es diu Comitè Executiu, un òrgan col·legiat de govern format per persones voluntàries que han estat escollides a les assamblees. El Comitè Executiu té la responsabilitat d'administrar i representar l'associació, a més de ser els responsables de l'Assemblea General. Algunes de les seves tasques són: presentar memòries, pressupostos, la rendició de comptes i en definitiva, que es compleixin els acords. El Comitè Executiu compta amb unes persones contractades i en el cas d'Amnistia Internacional Catalunya la presidenta és la que ha de vetllar pel compliment del que es decideix a les assemblees.

3. Sou una organització d'àmbit mundial. Com us organitzeu a Catalunya?

Tenim una seu que fins ara estava a Londres, però estem començant a obrir seus en altres països, ja que volem estar més a prop dels llocs on es fan violacions dels drets humans. En l'àmbit estatal, ens organitzem per seccions per cada país. És cert que tenim el cas atípic de Catalunya, que forma part de la secció estatal espanyola. En aquest cas, és com si Amnistia Catalunya fos una estructura federada dins de la secció estatal. En l'àmbit local, disposem de grups de voluntaris que organitzen actes públics, porten campanyes de sensibilització, s'encarreguen de la captació de fons, etc.

4. Quin organigrama teniu a l'associació?

El nostre màxim òrgan és l'Assemblea General, que és on es decideix el pressupost, les línies de treball, el pla d'acció, etc. L'Assemblea General és l'encarregada de designar el Comitè Executiu, que són les persones que representen l'organització entre assemblees. Després es farà la rendició de comptes. El Comitè disposa d'una persona contractada que dóna li suport i fa la coordinació. En aquest cas sóc jo la coordinadora de l'entitat i la coordinadora de l'oficina tècnica d'Amnistia Internacional. Això té sentit perquè d'aquesta manera la coordinació es fa de manera més efectiva.

5. Quin tipus de lideratge teniu dins l'organització?

Intentem promoure un lideratge participatiu. Ens interessa que sigui variat i divers per donar resposta a les diferents realitats dels nostres membres. És una pràctica habitual que sempre siguin les mateixes persones les que participin en els òrgans de presa de decisions, però a Amnistia Internacional intentem tenir nous líders. Per liderar el nostre projecte sempre busquem persones que marquin unes línies a seguir, que aconsegueixin que la gent s'impliqui, que marquin prioritats i que al cap i fi mantinguin la sostenibilitat de l'organització.

6. Quan es renoven les juntes?

Dins del Comitè Executiu es renoven cada dos anys amb la condició que només es poder tenir tres mandats successius. Si això passa, és a dir, si les persones que integren la junta ho fan durant sis anys seguits, s'han de deixar passar dos anys perquè es puguin tornar a presentar. Hem de destacar que les candidatures pel Comitè Executiu es presenten de manera individual, ja que no n'hi ha de conjuntes.

7. Qui s'hi pot presentar?

Qualsevol soci amb més de 18 mesos d'antiguitat es pot presentar pels càrrecs de presidència i tresoreria. Aquests càrrecs es voten directament. Altres càrrecs, com el de secretaria o vicepresidència, es voten a través de vocalies. En aquest cas, també es pot presentar qualsevol soci, però es redueix l'antiguitat a més de 12 mesos.

Afegeix un comentari nou