Consumir carn, però amb consciència

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Dani Gallart
ADDA està promocionant una campanya per introduir càmeres de videovigilància als escorxadors. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
ADDA està promocionant una campanya per introduir càmeres de videovigilància als escorxadors. Font: Unsplash.
Les associacions d'animals recomanen que la carn que es consumeix incorpori una garantia del benestar dels animals. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Les associacions d'animals recomanen que la carn que es consumeix incorpori una garantia del benestar dels animals. Font: Unsplash.

Consumir carn, però amb consciència

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector

Resum: 

Les associacions d’animals recomanen a les persones que consumeixen aliments d'origen animal que apostin pel benestar animal, la sostenibilitat mediambiental i les polítiques de desenvolupament rural.

Els éssers humans sempre han consumit productes provinents dels animals, però les pautes i mètodes de producció del consum d’aquests productes han canviat radicalment.

Es tendeix a una producció intensiva i massificada en la qual l’animal no té unes condicions dignes per viure. L’animal acaba desenvolupant patologies que li causen ansietat, estrès i patiment.

Arran d’aquesta situació, una gran part de la societat s’està conscienciant del problema i s’està passant al vegetarianisme o al veganisme, però també hi ha altres alternatives.

L’Associació per a la Defensa dels Drets Animals (ADDA) està promocionant una campanya per introduir càmeres de videovigilància als escorxadors i que es vegi realment el que passa en aquests centres. Altres països com Escòcia ja ho estan implantant. La portaveu d’ADDA, Neus Aragonés, afirma que “si no tenen res a amagar no es poden oposar”.

Els requeriments mínims de benestar animal estan legalment establerts i són d'obligat compliment. Alberto Díez, director de l’Associació Nacional per a la Defensa dels Animals (ANDA), assegura que a curt termini s’ha de prioritzar consumir carn amb unes garanties mínimes.

“No crec que en un futur immediat la solució passi per no menjar carn, sinó que és més realista fomentar el consum de productes alternatius que incorporin alts nivells de benestar animal, amb un etiquetatge veraç i controlat, que s'identifiquin com diferenciats de la resta de productes de ramaderia intensiva massiva”.

A més del benestar animal, aquests productes han de ser sostenibles en termes mediambientals i s’han d’incorporar dins de les polítiques de desenvolupament rural.

ANDA afirma que “evidentment un producte que incorpori aquestes tres variables serà necessàriament més car que un massiu, així que cal convèncer al comprador que ha de reduir el consum de productes d'origen animal pagant més per cada unitat consumida”.

Afegeix un comentari nou