Es fixen les noves polítiques d’execució penal.

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Es fixen les noves polítiques d’execució penal.

Resum: 

El Departament de Justícia ha fixat en el Pla d’execució Penal, les noves polítiques que s’hauran d’aplicar en el futur per tot el relatiu a compliment de condemnes, aplicació de mesures de seguretat alternatives, centres penitenciaris, justícia juvenil i programes de valoració del risc i de reinserció, així com d’atenció a la víctima. El pla defineix l’actuació i les polítiques relatives a l’execució penal fins l'any 2013.

Cal destacar que el Pla d’execució Penal, vigent fins 2013, incorpora com a polítiques penals més important els programes de mediació penal així com les mesures penals alternatives.
Una de les mesures penals alternatives més destacable és l’execució penal a la comunitat, mesura que comporta un benefici tant pel conjunt de la societat com pel propi condemnat, ja que es graduaria la pena en relació al delicte comès, deixant la privació de llibertat com a pena aplicable pels delictes més greus. Per tal d’aconseguir una millora i una major efectivitat d’aquesta mesura, una de les fites és externalitzar el servei mitjançant l’establiment de contractes de gestió amb entitats del Tercer Sector.
Llegir més

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou