La Llei de pobresa energètica és insubstancial segons el Consell d’Estat

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Francisca Cardona

La Llei de pobresa energètica és insubstancial segons el Consell d’Estat

Autor/a: 
Francisca Cardona
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

La Llei 24/2015 ha estat declarada parcialment inconstitucional pel Tribunal Constitucional (TC).

La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica inclou normes per fer front a la situació de famílies que es poden veure privades del seu habitatge i altres normes per intentar solucionar la situació de pobresa energètica que afecta les famílies en risc d’exclusió.

Les primeres normes han estat parcialment declarades inconstitucionals pel Tribunal Constitucional.

Les normes sobre pobresa energètica no s’han recorregut davant el Tribunal Constitucional d'acord amb un informe del Consell d’Estat que considera que no obliguen les empreses de subministres i per tant no vulneren la competència exclusiva de l’Estat en matèria energètica.

De fet, l’article 6 de la Llei estableix unes mesures que haurem de veure com s’apliquen i si van més enllà a la pràctica de les tarifes reduïdes que ja existeixen a més de l’obligació de sol·licitud d’un informe de serveis socials previ a la retirada del subministrament de llum, aigua o gas. Aixímateix, estableix obligacions d’informació dels drets relatius a la pobresa energètica en tota comunicació que es faci en cas d’impagament per famílies que puguin trobar-se a la situació regulada en aquesta Llei.

Afegeix un comentari nou