Les entitats hauran de donar informació sobre el diner públic que gestionin

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les entitats hauran de donar informació sobre el diner públic que gestionin

Resum: 

La llei espanyola de transparència obligarà les entitats a donar informació sobre la gestió que fan del diner públic quan els imports que rebin superin els 100.000 euros o suposin més del 40% dels ingressos de l’entitat.

La Llei espanyola de Transparència afecta qualsevol entitat no lucrativa que rebi més de 100.000 euros en diner públic i totes aquelles en què el diner públic representi més d’un 40% del total dels seus ingressos (sempre i quan l’import sigui superior a 5.000 euros).

Quan la llei entri en vigor l’11 de desembre de 2014, aquestes entitats quedaran obligades a fer públiques una sèrie d’informacions relatives a la seva entitat i a la gestió del diner públic rebut: informació institucional i organitzativa de l’entitat, informació econòmica, pressupostària, etc.

Per saber-ne més sobre aquesta llei i les implicacions que té per a les entitats, podeu consultar els recursos següents:


Paral·lelament, el Parlament de Catalunya està treballant sobre l’avantprojecte de la futura llei catalana de transparència. Per tant, caldrà esperar a la seva aprovació per conèixer amb més detall la totalitat d’obligacions que tindran les entitats catalanes en relació amb la transparència i la publicació d’informació sobre la gestió del diner públic.

Fins la seva aprovació, però, les entitats catalanes s’hauran de regir únicament per la llei espanyola de transparència.

Afegeix un comentari nou