El Big Data al tercer sector

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Amb el Big Data les entitats aconsegueixen optimitzar els seus recursos. Font: Canva.
Amb el Big Data les entitats aconsegueixen optimitzar els seus recursos. Font: Canva.
Les eines d’anàlisi de dades donen informació rellevant que ajuden a prendre decisions estratègiques. Font: Canva.
Les eines d’anàlisi de dades donen informació rellevant que ajuda a prendre decisions estratègiques. Font: Canva.

El Big Data al tercer sector

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El Big Data ajuda a trobar patrons, tendències i correlacions a les dades.

Segons l’Enciclopèdia Catalana, el concepte 'dades massives' o 'Big Data' defineix l’acumulació massiva de dades recopilades a partir d’aplicacions, transaccions electròniques o registres de màquines. Aquestes dades no poden ser gestionades per les eines tradicionals i, per aquest motiu, requereixen un tractament especial.

El Big Data és important per a les organitzacions, ja que proporciona respostes de gran rellevància. La recopilació i anàlisi d’aquestes dades fa que les entitats puguin entendre quins són els seus problemes i amenaces, així com, les seves fortaleses i quines oportunitats hi ha o podia haver al mercat.

Característiques del Big Data

Les principals característiques del Big Data són les següents:

 • Volum: pot treballar amb una gran quantitat de dades.
 • Velocitat: tenint en compte que es treballa amb un gran volum de dades és crucial que siguin processades i analitzades de forma ràpida, ja que si no, molts dels resultats obtinguts podrien quedar desfasats.
 • Varietat: és rellevant tenir diverses fonts d’on treure la informació. Aquestes dades poden ser en format missatge, imatge, vídeo o emoticona, entre d'altres. Per això, cal tenir eines que puguin desxifrar aquests tipus de contingut.
 • Veracitat: tenir un gran volum de dades no implica que tota la informació sigui correcta, per aquest motiu és important poder filtrar-la.
 • Valor: de les dades aconseguides s’ha de trobar el valor afegit per a l’organització, en cas contrari, aquestes dades no haurien de formar part de les metadades de l’entitat.

Fonts del Big Data

Segons Hubspot, una plataforma de CRM (Customer Relationship Management) o gestió de relació amb les clientes, les metadades poden provenir de diverses fonts:

 • Persones: les dades de les persones es generen quan envien formularis, correus electrònics o interactuen a les xares socials, entre d'altres.
 • Màquines: tots els aparells electrònics que puguin guardar dades són una font interessant per al Big Data. Aquests poden ser: un GPS, una xarxa de wifi o càmeres de videovigilància.
 • Estadístiques biomètriques: aquestes dades provenen de sistemes de seguretat com la identificació d’empremta dactilar o reconeixement de veu o de rostre.
 • Estadístiques de màrqueting digital: dades obtingudes a partir de les accions que realitzen les persones usuàries als anuncis digitals o quan ingressen a una web.
 • Estadístiques de transaccions de dades: aquestes dades corresponen a les compres en línia o reserves o pagaments digitals.

Aplicació del Big Data al tercer sector

El Big Data obre la possibilitat que les entitats del tercer sector puguin innovar, centrant-se en les necessitats reals de les persones. A més, a partir d’aquestes dades, les organitzacions poden analitzar la seva situació i establir objectius i estratègies que s’adaptin a la seva realitat.

L’anàlisi de les dades pot ajudar les organitzacions, per exemple, a poder identificar i localitzar persones que es trobin en situació de risc d’exclusió social i que per alguna raó no hagin demanat ajuda. Un altre exemple d’aplicació podria ser la segmentació de campanyes per arribar a potencials persones donants o persones voluntàries i així optimitzar els recursos de l’entitat.

Principals reptes del tercer sector

Generalment, les organitzacions sense ànim de lucre tenen dificultats per implementar la transició tecnològica, així com desenvolupar el Big Data. A continuació, es troben els principals reptes als quals s’enfronta el tercer sector:

 • Manca de coneixements i formació sobre el Big Data i el món digital.
 • Falta de dades i manca de temps per poder desenvolupar una anàlisi útil de dades.
 • Varietat de metodologies per emmagatzemar dades. No tenir un CRM optimitzat provoca que sigui gairebé impossible utilitzar-les.
 • No fer les inversions necessàries en tecnologia i recursos humans. Un problema clau amb el cual es troben moltes organitzacions és que no realitzen inversions en programes essencials per poder desenvolupar una correcta gestió de dades i/o en professionals que puguin portar a terme aquesta tasca.

Per tal de poder combatre aquests reptes, és important que les entitats realitzin un pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini per començar a implementar la transició tecnològica i el Big Data, ja que ha quedat contrastat amb la pandèmia i el comportament de les noves generacions que tant el present com el futur estan en la digitalització i l’optimització de dades.