Què és l’estrès laboral i com es pot prevenir?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
És crucial que les persones treballadores puguin desconnectar de la feina per no tenir estrès laboral. Font: Canva.
És crucial que les persones treballadores puguin desconnectar de la feina per no tenir estrès laboral. Font: Canva.
La meditació pot ajudar a combatre l’estrès laboral. Font: Canva.
La meditació pot ajudar a combatre l’estrès laboral. Font: Canva.

Què és l’estrès laboral i com es pot prevenir?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

L’estrès laboral pot suposar grans costos personals i econòmics a les persones treballadores, l’organització i l’Administració pública.

Segons l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut a la Feina la meitat de les persones treballadores consideren que l’estrès és comú als llocs de feina. Així mateix, és un element que causa la pèrdua de la meitat de les jornades laborals.

L’Agència Europea manifesta que és important no estigmatitzar l’estrès ni tractar-lo com un problema individual de les persones, sinó que sigui una qüestió de les organitzacions, ja que és un problema de salut i seguretat a la feina.

En l’àmbit del tercer sector, cal destacar que les persones treballadores, normalment, a més de tenir grans volums de feines, estan exposades a situacions emocionalment fortes i complexes. Per aquest motiu, és rellevant que les organitzacions sense ànim de lucre tinguin consciència de la salut mental de les seves plantilles.

Què és l’estrès laboral?

L’estrès laboral normalment s’ocasiona quan les persones treballadores tenen la vivència que la relació del rendiment que es demana amb els recursos (temps, eines, capacitats o formació) de què disposen està descompensada. Així mateix, també pot ser causada per conflictes laborals o condicions laborals i de conciliació precàries, entre d’altres.

Tot i que tenir un grau d’estrès ha sigut clau per al desenvolupament i supervivència de l’ésser humà, és crucial que els departaments laborals i de prevenció de riscos entenguin que si les persones treballadores estan exposades a un nivell d’estrès elevat i constant en el temps tindrà efectes negatius en la seva salut i en l’organització. Per aquest motiu, és important que tinguin present quines són les conseqüències de l’estrès laboral i com es poden prevenir i combatre.

Quines conseqüències té?

Respecte a les conseqüències de l’estrès laboral, cal diferenciar entre les implicacions que té per a les persones treballadores, a les entitats i a l’Administració pública.

Pel que fa a les treballadores i treballadors, aquesta realitat es caracteritza per portar la persona al límit, provocant esgotament mental i físic. A continuació, s’expliquen algunes de les respostes de l’organisme:

  • Trastorns mentals: ansietat, addicions, depressió, trastorns del son o fòbies, entre d’altres.
  • Malalties físiques: migranyes, hipertensió arterial, arrítmies cardíaques, úlceres gastrointestinals, dificultat en la respiració, dolor crònic o trastorns immunològics, entre d’altres.

Per a les organitzacions i l’Administració pública, suposa un gran cost administratiu, logístic i econòmic, ja que moltes persones treballadores necessiten la baixa a causa de les patologies causades per l’estrès laboral.

Com es pot prevenir?

Per tal d’aconseguir prevenir l’estrès laboral, les organitzacions poden treballar des de diferents àmbits. Seguidament, s’expliquen algunes actuacions que poden desenvolupar les entitats:

  • Assegurar-se que la política corporativa de l’organització va en consonància amb la cura de les persones treballadores i que no potencia situacions ni climes laborals que afavoreixin l’estrès.
  • Revisar les distribucions de les càrregues de feina, per assolir que siguin equitatives i que les persones treballadores tinguin els recursos necessaris per desenvolupar-les.
  • Garantir la desconnexió digital i vetllar perquè es facin el menor nombre d’hores extres possibles és essencial perquè les persones puguin descansar i recarregar energia.
  • Fomentar la conciliació és un factor clau perquè les persones treballadores puguin compaginar la vida laboral i personal (horaris flexibles, teletreball o guarderies, entre d’altres).
  • Invertir i fomentar la formació de la plantilla també permet que es puguin assumir noves tasques sense que sentin desemparades i sobrepassades.
  • Establir i fer difusió dels canals de comunicació segurs per explicar problemes o suggeriments relacionats amb la feina o el clima laboral.

Finament, l’entitat pot tenir un paper rellevant pel que fa a la gestió emocional del personal, oferint tallers sobre meditació, relaxació o habilitats socials.