Tot el que cal saber sobre el certificat de discapacitat

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
És necessari que l’Administració pública reconegui el grau de discapacitat de la persona per poder accedir als recursos i drets disponibles. Font: Canva.
És necessari que l’Administració pública reconegui el grau de discapacitat de la persona per poder accedir als recursos i drets disponibles. Font: Canva.
Reial decret 888/2022 estableix nous canvis en l’avaluació del grau de discapacitat de les persones. Font: Canva.
Reial decret 888/2022 estableix nous canvis en l’avaluació del grau de discapacitat de les persones. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre el certificat de discapacitat

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El certificat de discapacitat és l'eina legal i administrativa que reconeix el grau de discapacitat que té una persona.

Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre és la normativa que estableix el reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat de les persones. El grau de discapacitat es valora en percentatge. D’aquesta manera, legalment es considera que una persona pateix una discapacitat quan és del 33% o més.

Per calcular el percentatge, s'analitzen les limitacions i les condicions físiques, psíquiques, sensorials i de comunicació de la persona, juntament amb els factors socials com l'entorn i la situació familiar, laboral i educativa. És important que tant les persones amb discapacitat com les entitats encarregades de donar-los suport i assessorament coneguin els aspectes més rellevants del certificat de discapacitat i com s’ha de sol·licitar.

Què és el certificat discapacitat?

El certificat de discapacitat és el reconeixement legal i administratiu del grau de discapacitat que té una persona. La discapacitat ha de ser del 33% o més per poder accedir als serveis, recursos, prestacions econòmiques i drets que ofereix l’Administració pública. Qualsevol persona resident a Catalunya en qualsevol moment pot sol·licitar la discapacitat. El reconeixement és vàlid en tot l’Estat espanyol.

Així doncs, la targeta acreditativa de la discapacitat és un document amb el qual, senzillament, s’acredita el grau de discapacitat. Serveix per tenir accés als recursos i serveis corresponents, però ha d’anar acompanyat del Document Nacional d’Identitat (DNI) o del Número d’Identitat d’Estranger/a (NIE).

Per a què serveix?

Tenir el certificat de discapacitat és necessari per poder accedir als serveis, prestacions econòmiques i drets que ofereix l’Administració pública.

Pel que fa a les facilitats i deduccions fiscals:

Per potenciar la integració laboral, l’administració facilita:

 • Incentius en la contractació de persones amb discapacitat per a les entitats privades amb deduccions fiscals i bonificacions en l’Impost de Societats (IS).
 • Accés a centres especials de treball.
 • Servei de Suport a la Integració Laboral (SIL).
 • Facilitacions en la conciliació familiar.
 • Jubilació anticipada per a persones amb discapacitat igual o superior al 45%, entre d’altres.

Per facilitar l’accés a l’habitatge:

 • L’administració obliga les comunitats a realitzar les obres necessàries per garantir l’accessibilitat.
 • Ajuts per fer accessibles les instal·lacions laborals i els habitatges.
 • Accés preferencial per a l’habitatge de protecció oficial.
 • Protecció en cas de no poder fer front al deute de la hipoteca.

Facilitació a l’accés educatiu:

 • Ajuts econòmics per al suport educatiu.
 • Reserva de places universitàries i reducció en la matrícula d'estudis universitaris, així com l’exempció de preus dels serveis acadèmics.

Accessibilitat en la mobilitat i el transport:

 • Targeta bonificada del transport públic.
 • Servei públic de transport adaptat.
 • Targeta d’aparcament i reserva d’aparcament individual.

Com es valora el grau de discapacitat?

L’Administració pública valora el grau de discapacitat de la persona avaluant les següents qüestions:

 • Barem Deficiència Global de la Persona (BDGP): anàlisi de les deficiències permanents de la persona, segons les funcions i les capacitats per dur a terme les activitats quotidianes.
 • Barem Limitacions de l’Activitat (BLA): valoració de la capacitat per realitzar les accions de la vida diària, en funció de la gravetat dels problemes per desenvolupar-les.
 • Barem Restriccions en la Participació (BRP): es tenen en compte les activitats que va poder fer la persona en l’últim mes, podent-se ampliar fins a sis mesos.
 • Barem de Factors Contextuals i Ambientals (BFCA): avalua els factors de l’entorn que perjudiquen i són barreres per a les persones amb discapacitat.