Què podem esperar del rol del patró?

Quin rol ha de tenir el patronat d'una Fundació? Font: Xarxanet

Què podem esperar del rol del patró?

Resum: 

Hi ha deu elements imprescindibles que ha de tenir un patró o patrona d'una Fundació per ajudar a millorar el funcionament i engranatge de l'organització.

 Font:

Juan Mezo

Soci Director de Valores&Marketing i impulsor del GivingTuesday.

més articles de Juan Mezo

Els darrers temps he tingut l’oportunitat de participar en unes quantes reunions de patronat de fundacions, de les quals no en soc membre, sinó observador extern. També he tingut converses amb patrons i directors d’organitzacions en què m’han manifestat algunes de les seves inquietuds. Fruit de les quals m’he animat a escriure alguna reflexió sobre quin ha de ser, al meu entendre, el rol del patró d’una fundació i que aquí us comparteixo.

1.- Professionalitat. Formar part del patronat d’una fundació és un honor, indubtablement. Però el fet de ser un càrrec voluntari no retribuït no implica que no es tinguin responsabilitats legals i, fins i tot, penals. Per tant, formar part d’un patronat significa alguna cosa més que voluntarietat i bona fe sinó una aportació personal i professional per la qual, probablement, hem estat convocats.

2.- Vocació de servei. “Però… com? Es tenen responsabilitats? Treballem i hi dediquem hores i no es cobra?...” Aquest comentari l’he sentit en més d’una ocasió juntament amb el següent afegit: “Llavors, ningú voldrà ser patró d’una fundació”. Per sort, hi ha persones disposades a aportar el millor d’ells sense pensar en termes econòmics sinó de servei i aportació a la societat i a la causa que més l’atregui. Per això és un honor i perquè quan un dona, rep amb escreix. Els que ho han experimentat, ho saben bé.

3.- Visió. Ser patró no és ser director general de la fundació, ni responsable de finances o de recursos humans o de màrqueting. Per això hi ha l’equip contractat que realitza aquesta funció, si la fundació té disponibilitat. Ser patró és no estar a l’arena, és mirar-se les coses des de fora, evitant que els arbres impedeixin veure el bosc. És aportar una visió fresca, innovadora, a vegades boja, però professional. Ser patró és ser ànima lliure però compromesa.

4.- Garant de la missió. El patró i president de la fundació pot ser el fundador, el propietari que l’ha creat amb els seus propis recursos, però el patronat no es deu al fundador, ni tan sols al seu president, sinó a la missió fundacional. El patronat és el responsable de vetllar perquè la fundació no es desviï de la missió per a la qual ha estat creada. I, per tant, és el mateix patronat el garant que es compleixi aquest fi últim per a la qual ha estat creada.

5.- Governa, no dirigeix. El patronat amb la visió i missió clara és qui estableix els mecanismes de govern de l’organització. Impulsa els plans i les reflexions estratègiques, delega en l’equip directiu la gestió de l’organització, estableix els mecanismes de control i avaluació de l’acompliment i rendeix comptes davant els organismes pertinents i davant la societat.

6.- Representa a l’organització. A vegades es trien patrons per la seva agenda de contactes. Tenir contactes és un valor afegit, però no sempre és garantia d´èxit. El patró és representant de l’organització i ―en la mesura que tingui assumit el seu rol, se senti involucrat i confiï en la tasca que fa― serà abanderat de la fundació i posarà al servei de l’organització el seu temps, el seu talent, els seus contactes i fins i tot una part dels seus recursos.

7.- Promou la causa, no és l’aconseguidor. Al nostre país, on una gran majoria de fundacions disposen de recursos molt escassos, pensem que obtenir finançament és qüestió de tenir contactes. I res més lluny de la realitat. Els patrons, com a representants de la fundació i com a persones que creuen en ella, sens dubte han de ser els primers defensors i promotors de la causa, fins i tot aportant recursos a la causa i ajudant al fet que siguin possibles. Els americans ho tenen molt clar amb els seus 3 G’s: ”Give, Get or Go away” (Dona, aconsegueix o Marxa).

8.- És consultat, però no és un consultor. Un patró pot ser expert en un tema concret i, per tant, pot fer de consultor de l’equip de gestió sobre la seva àrea d’expertice, però això no el converteix en el director d’àrea. Serà la mateixa direcció la que hagi de prendre les seves pròpies decisions a partir de la consulta. El patró pot actuar com a consultor, però no en la seva funció de patró. I això és important tenir-ho clar per evitar possibles interferències.

9.- El rol pot variar segons el moment de la fundació. Cada fundació està en un “moment vital” diferent que requereix respostes i actuacions diferents. No és el mateix el rol del patronat en una fundació recentment constituïda, que en un altre que està en creixement, o en un altre que està en fase de maduració, o de crisis, o en fase de declivi.

10.- Necessita focus en els temes en els quals participa. Els patrons són persones ocupades. Per això és important definir una agenda de reunions amb temàtiques clares. Les periodicitats de les reunions i les agendes de la reunió s’han de centrar més del 50% del temps en temes claus estratègics de futur i no en temàtiques curtterministes del dia a dia, per això ja hi ha l’equip de direcció.

Espero que aquestes notes, amb el meu punt de vista, et puguin servir per reflexionar i entendre millor el rol que tenen, o haurien de tenir, els patrons a les fundacions, i que puguin ser d’ajuda per un millor funcionament i engranatge en la teva organització.

Afegeix un comentari nou