Estrès a les organitzacions: símptomes, causes i possibles solucions

F Pere Tarrés
 Font: Florid
Episodis perllongats de tensió en les entitats acaben perjudicant-ne sensiblement en el funcionament. Foto: Florid
 Font: Anthony Auston
Caldrà atacar les causes i resoldre possibles situacions d’estrès. Foto: Anthony Auston

Estrès a les organitzacions: símptomes, causes i possibles solucions

F Pere Tarrés

Resum: 

L’estrès no és només un assumpte personal i, en els darrers temps, s’ha convertit també en un gran repte per a les organitzacions.

La paraula estrès acostuma a anar directament associada amb els problemes que pateix cada persona, la manca de temps o la pressió a la feina, entre d’altres. No obstant això, l’estrès no és només un assumpte personal i, en els darrers temps, s’ha convertit també en un gran repte per a les organitzacions. I és que, igual com pot afectar a la salut de les persones, episodis perllongats de tensió en l’entorn de les entitats acaben perjudicant sensiblement en el funcionament de l’organització.

Disminució en l'acompliment de tasques per part dels agents que en formen part. Manca de satisfacció interna degut a la freqüència dels moments de tensió que es manifesten sovint. Desconnexió amb els valors i principis de l’organització. Males decisions, preses a la lleugera i de forma autoritària. Clima o ambient laborable feble, pesat o sufocant. Aquests poden ser alguns dels primers símptomes que sorgeixen quan s’esdevenen situacions d’estrès i que cal abordar amb la major eficiència possible.

Les principals causes

De vegades, la tensió a les entitats és necessària per al seu bon funcionament, però també és imprescindible que aquesta no es dilati en llargs períodes de temps. Evitar que això succeeixi és clau per crear un bon ambient organitzacional. Caldrà atacar les causes i resoldre possibles situacions d’estrès, però abans resultarà imprescindible saber-les identificar. A continuació, es presenten algunes d’aquestes possibles fonts de conflicte.

  • Manca de planificació. No tenir un pla o una guia causa inquietud i ansietat, convertint la manca de planificació en la principal causa d'estrès organitzacional.
  • Tasques monòtones. Les persones són qui donen forma a les organitzacions i les tasques estacionàries, repetitives i poc productives generen manca d'interès.
  • Massa feina. Saturar a les persones col·laboradores genera estrès. Una sobresaturació de tasques provoca tensió interna i disminueix la productivitat.
  • Incertesa. Les probabilitats d'experimentar estrès dins de l'organització són molt més alts quan aquesta pateix episodis d’incertesa financera o organitzacional.
Mesures per gestionar-lo

Un cop l’organització s’ha adonat que està immersa en una situació d’estrès, és moment de no demorar la gestió de la problemàtica. En aquest sentit, les mesures a prendre per les persones responsables han de ser tant individuals com col·lectives, de fet, aquestes segones haurien de superar les primeres. Així mateix, qualsevol mesura que es decideixi implantar cal que es faci de forma progressiva i contemplant l’organització com a conjunt. Tot seguit, es mostren algunes mesures per gestionar l’estrès.

  • Control de les tasques. És important tenir en compte les càrregues, el temps, la qualitat i els procediments en la presa de decisions.
  • Informació i comunicació. Informar amb precisió, coherència i amb freqüència per tal que tothom pugui entendre què s’espera d’ell/a en l’organització.
  • Bon lideratge. La persona que està al capdavant de l’organització és imprescindible que motivi, orienti i defineixi els objectius a assolir, entenent els errors com a part dels èxits.
  • Mantenir l’interès. Evitar les rutines amb canvis de procediments, fent rotació de tasques i ajustant perfils.
  • Resolució de conflictes. Utilitzar l’arbitratge i la mediació per resoldre conflictes esquivant, en la mesura del possible, resolucions traumàtiques.
  • Socialització. Entendre el suport social com a part de la filosofia del treball. Fer palesa la integració, la valoració i la pertinença al grup a cada agent que forma part de l’organització.

Afegeix un comentari nou