Com fer vídeos per les xarxes socials

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
No cal un gran material ni moltes habilitats d’edició, però sí una bona preparació. Font: Pixabay
No cal un gran material ni moltes habilitats d’edició, però sí una bona preparació. Font: Pixabay

Com fer vídeos per les xarxes socials

F Pere Tarrés
Resum: 

La millor forma d’explicar històries de gran abast avui en dia són els vídeos, curts i picats a les xarxes socials. Tanmateix, la quantitat incomptable de continguts implica que cal tenir cura de l’enregistrament i les publicacions per fer bullir les visualitzacions.

L’actual és una societat amb una capacitat d’atenció baixa, especialment en el temps d’oci. I d’aquest, el temps que les persones passen a les xarxes socials és ple d’estímuls, ràpids i abundants. És un context on predomina el consum de vídeos, curts, directes i de fàcil assimilació. Un espai on és molt difícil explicar històries, i encara més destacar fent-ho.

Ser una entitat en una xarxa social implica compartir les experiències del dia a dia, oferir una visió de les seves accions i aprofitar el seu abast per fer una tasca de difusió. Però en unes dinàmiques com les descrites, com transmetre i fer arribar els continguts de manera efectiva? Com ja s’ha assenyalat, els vídeos simples i directes són la clau.

A continuació es recullen alguns consells sobre com fer vídeos per a les xarxes socials, perquè els missatges de les entitats augmentin el seu abast. Per a aquest recurs s’han fet servir les següents fonts:How to create engaging short videos for social media’, del blog Sociality.io; ‘The Best Video Format for Instagram, Facebook, and TikTok’, de la pàgina de FileWhooper; i ‘How to Create Social Media Videos for Your Business’, de Convince and Convert.

Programació

El primer pas en l’elaboració d’un vídeo per xarxes és el seu plantejament. És primordial tenir al cap en tot moment quin missatge es vol transmetre i l’objectiu del vídeo, i definir-ho detalladament. Si, per exemple, una entitat busca persones voluntàries, potser cal plasmar quina tasca tindran, què els pot aportar l’experiència i com aplicar.

També s’haurà de decidir en quines xarxes es publicarà el vídeo. Les audiències no són les mateixes a tot arreu. Linkedin, per exemple, és una plataforma professional, seriosa, que pot ser útil per a l’anunci d’un projecte; i Tik Tok és una xarxa jove, però que també pot ser reivindicativa, útil per al voluntariat o la difusió d’una tasca, amb un missatge picat.

A partir d’aquí, es podrà identificar el to: humorístic, realista, reivindicatiu... Totes aquestes qüestions permetran determinar els temes més plàstics o materials: quines persones sortiran, en quines localitzacions, amb quin attrezzo... Tot això ha d’encaixar i donar suport al missatge i als valors de l’entitat.

Finalment, caldrà preparar el diàleg, si s’escau, així com plasmar tot el plantejament de la gravació en un paper. Tot i que el vídeo sigui curt, és important deixar constància de totes les decisions que es prenguin i recollir ordenadament el camí que seguirà l’enregistrament. Altrament, el procés serà feixuc i poc eficaç.

Materials

Conjuntament amb el plantejament, s’haurà de tenir en compte quin equip i quins materials calen per a la gravació. No és necessari comptar amb una càmera per fer-la, serà suficient amb un mòbil, que tampoc cal que tingui massa prestacions. La diferència no la marca tant la qualitat de la imatge com sí l’estructura del vídeo.

El que sí és interessant és contemplar l’ús de micròfons, si hi ha veu. Tot i que l’enregistrament de so dels mòbils ha millorat molt, si la gravació és exterior o en un lloc amb molt de soroll es pot perdre part del missatge.

Un altre tema a tenir present és la il·luminació. No és totalment necessari, però la qualitat del vídeo millorarà molt amb l’ús d’un petit focus, especialment si el lloc de gravació és fosc. Avui en dia es poden adquirir llums led molt barates gràcies a la moda dels i les influencers que poden il·luminar, com a mínim, les cares de les persones del vídeo.

Enregistrament

Un cop s’hagi acabat la preparació, arriba el moment de gravar el vídeo. Una de les primeres coses que cal tenir en compte és l’orientació. Depenent de la xarxa on es vulgui penjar s’haurà d’enregistrar de forma horitzontal o vertical. Aquesta última és l’òptima a Tik Tok o Instagram. En canvi, a Twitter i Linkedin funcionen millor els vídeos horitzontals.

A banda d’això, és aconsellable gravar diferents versions del mateix vídeo, per tal de tenir opcions d’edició i assegurar-se que el resultat es veurà bé.

Edició

Un cop acabada la gravació, arriba el moment d’editar el material. Algunes xarxes, com Tik Tok, permeten enregistrar i modificar el vídeo a la mateixa plataforma o inclús en el mateix moment de gravació, però a d’altres només es pot pujar el resultat. En aquest últim cas, caldrà acudir a eines d’edició: Inshot, Canva, Filmora, Kdenlive...

Sigui com sigui, l’edició que es faci ha de seguir unes pautes. S’ha d’assegurar que l’inici del vídeo és prou impactant a la vegada que informatiu per atrapar l’atenció de l’audiència. Els tres primers segons són crucials. La introducció ha de ser picada però entenedora, directa però curiosa.

Pel que fa a la llargada, hi ha una regla d’or: com més curt, millor. Hi ha estudis que demostren que, per tal d’encoratjar la interacció i la implicació del públic, els vídeos per a xarxes socials no poden superar els dos minuts. La llargada ideal exacta, però, varia segons la xarxa social: un minut per a una publicació d’Instagram, 15 segons per una story i fins a 60 per un reels, fins a 15 segons per a Tik Tok, 44 segons per a Twitter...

Publicació

Un cop s’hagi posat el punt final al vídeo és hora de publicar-lo a les xarxes. Seria recomanable acompanyar-lo d’un text explicatiu o complementari. Per exemple, si el vídeo és una crida de voluntariat, al text de la publicació pot incorporar el formulari d’inscripció.

També és interessant incloure hashtags, per fer-lo arribar als usuaris i usuàries més adequats, aprofitant el funcionament de les xarxes basades en algoritmes com Instagram o Tik Tok. Igualment és important etiquetar les persones que hagin estat implicades en el vídeo.

Difusió

L’últim punt que es comentava a l’apartat anterior fa referència a l’últim pas de la creació i publicació de vídeos a xarxes: si s’etiqueta a les persones i altres entitats, si s’escau, que apareixen, elles mateixes podran fer-ne difusió a les seves xarxes personals.

I és que cal aprofitar totes les eines de difusió que tenen les mateixes xarxes on s’hagi penjat el vídeo. Per exemple, si és una publicació d’Instagram, estaria bé promocionar-la per stories. Si, en canvi, s’ha penjat al Twitter, fer-ne retuit de tant en tant el pot mantenir viu.