El procés de captació i selecció de voluntaris

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés

El procés de captació i selecció de voluntaris

Resum: 

Estratègies a tenir en compte a l'hora de fer cerca de voluntaris. La captació de voluntaris no significa fer una crida de voluntaris, que aquests vinguin i es posin a treballar a l'associació. La cerca de voluntaris és tot un procés que comença en saber qui sou, què feu i perquè voleu voluntaris, i acaba en la integració i adaptació dels nous voluntaris als equips de treball de l'associació.

Com fer captació de voluntaris?

En primer lloc abans d'iniciar una selecció de voluntaris, l'associació ha de tenir elaborat el projecte de voluntariat: paper dels voluntaris, estructura, organització, càrrecs, drets, deures...
Un cop aclarits aquests punts clau del projecte de voluntariat, no abans, podeu procedir a la recerca de voluntaris.

Realitzar una captació de voluntaris no significa fer una crida de voluntaris, que vinguin i que es posin a treballar a l'associació. La selecció de voluntaris és tot un procés que comença per pensar en qui sou, què feu i per què voleu voluntaris i acaba en la integració i adaptació dels voluntaris nou vinguts als equips de treball de l'associació.

Per tal de portar a terme aquest procés us facilitem algunes orientacions perquè les adapteu i aprofundiu segons les necessitats de la vostra associació:

 • La Planificació: és important invertir esforços en una bona planificació de la recerca, ja que molts cops les persones que trobareu seran la base del projecte que vulgueu tirar endavant. Planificar vol dir organitzar els recursos disponibles en acord amb els objectius perseguits. Els objectius vénen definits per l'anàlisi de necessitats de la realitat social de la població a qui va destinat el vostre servei, així com per l'ideari que sustenta la vostra entitat. Els recursos a què ens referim són: econòmics, humans, materials, espaials, temporals, aspectes legals,...
 • Què busquem: Tenint en compte la filosofia de l'entitat i partint sobretot dels objectius fixats, caldria fer un esquema del perfil de voluntari/a que s'adequaria millor a les tasques dissenyades per a ser realitzades pels voluntaris (edat, sexe, habilitats, coneixements, experiències...).
 • Seleccionar o formar: Un criteri a decidir abans de dissenyar el perfil de voluntari/a, és si agafeu a tothom i després els feu passar per un procés de formació, o bé si agafeu només aquells que compleixen una sèrie de característiques concretes, de manera que no calgui formar-los."

Estratègies de recerca

 • Recerca puntual: pensar una activitat de reclam puntual cada principi de curs o cada final de curs.
 • Recerca continuada: encarregar algú de les crides de voluntariat que es facin de manera regular.


Algunes tècniques a l'hora de fer cerca de voluntaris serien la de publicar crides de voluntariat a revistes o cartells que tinguin presència en l'àmbit que us interessa; fer una fira o festa oberta al públic on quedi clar l'objectiu de captació de voluntaris, etc.


És per això que cal:

 • Procurar transmetre ben clarament quin tipus d'entitat sou, quin perfil de persona busqueu, quin tipus de tasca realitzarà el voluntari/a.
 • Utilitzar mètodes directes, evitar missatges impersonals.
 • Tenir cura de la imatge externa de la vostra entitat.
 • Reconèixer i mostrar les avantatges, oportunitats que té fer de voluntari/a a la vostra entitat.
 • Identificar fonts de proveïment de voluntaris: instituts, grups de joves, grups de gent gran, etc.
 • Identificar llocs on poder fer propaganda o crides: punts d'informació juvenils, cartelleres d'anuncis d'escoles,centres socials, etc.

Altres propostes possibles:

 • Entrar en contacte o intercanvi amb les associacions veïns, del barri, les associacions de comerciants, ONGs, etc.
 • Entrar en contacte amb associacions que tractin els mateixos temes o similars que nosaltres.
 • Aprofitar els serveis institucionals:

Servei Català del Voluntariat: Web de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (Generalitat de Catalunya) on, entre altres coses, fan difusió per internet de les activitats i de les crides de voluntaris de les associacions de Catalunya. Les crides publicades en aquest portal podran ser seleccionades per publicar-se a l'Abast", el butlletí electrònic de Xarxanet on, quinzenalment, es fa un recull de notícies destacades, cursos, actes, recursos de coneixement, finançament i crides de voluntariat.

Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona: A la secció Taula d'Anuncis i Recursos del portal web podreu afegir la vostra crida.

Coordinadora d'ONG Solidàries: Totes aquelles organitzacions membres de la coordinadora poden fer difusió de les seves crides de voluntariat contactant amb aquesta a través del 972.21.99.16 ó solidaries@solidaries.org

Federació Catalana de Voluntariat Social: L'entitat publicita a la web les crides de voluntariat de les organitzacions federades.

Hacesfalta.org: Aquest portal permet, a totes les entitats registrades prèviament, publicar les demandes de voluntariat.

Oficines de voluntariat municipal: Diferents pobles i ciutats de Catalunya conten amb un recurs adreçat a la promoció del voluntariat entre la ciutadania.

Torre Jussana: El Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona publica a la seva web totes aquelles crides de voluntariat que les entitats de la ciutat els hi envien a través del correu tjussana@bcn.cat.

Voluntariado.net: Aquesta web, promoguda per entitats de voluntariat, ofereix la possibilitat de publicar al taulell d'anuncis les vostres demandes.

La selecció de voluntaris

Una vegada l'associació tingui feta la captació de persones candidates per fer de voluntaris, es realitzarà la selecció. La selecció de voluntaris, implica escollir entre tots aquells candidats que es presentin a la vostra entitat, a la persona més adient, tan en característiques de personalitats, aptituds, formació, experiència, motivació, etc, per a realitzar l'activitat que durà a terme dins de l'organització.

Partint d'això, abans de començar la selecció haureu de tenir clars un parell d'aspectes. Per un banda, les tasques a desenvolupar pel voluntari, i per l'altra banda, el perfil de voluntari que necessiteu.

El procés de selecció té com a aspecte primordial la informació: informar als candidats sobre l'organització, informar-vos sobre el voluntari i finalment decidir la seva incorporació o no a l'associació.

Abans d'entrar en el que seria pròpiament la selecció, heu de tenir en compte tot una sèrie d'aspectes. Seleccionar implica incorporar a uns però també deixar fora a una altres. Per aquesta raó ens heu de plantejar què feu amb la persona que no és seleccionada.

Una de les possibilitats és que es quedi en la reserva, podeu trobar a una persona que encaixa amb la vostra organització però que no reuneix el perfil adient per a la tasca a cobrir o que existeix una altra persona que és més adient a aquest. La idea és tenir un arxiu amb les fitxes d'aquestes persones al què pugueu recórrer en cas de necessitar nous voluntaris.

Una altra possibilitat és oblidar-vos de la persona no seleccionada, serien aquelles persones que no encaixen amb la vostra organització, per tant, no té sentit donar-los-hi esperances.

Serà també important tenir en compte el temps que passa des de que és realitza la selecció fins que s'incorpora el voluntari. Seria ideal que fos el mínim temps possible, per tal que tingueu una millor visió global dels candidats, que us faciliti la decisió final i que pugueu comunicar el resultat en la major brevetat possible. Si passa molt de temps la disponibilitat dels candidats pot haver canviat molt.

En funció de què seleccionen?

Com associació s'heu de delimitar al màxim i de la manera més clara possible les característiques dels llocs a ocupar. Això us facilitarà la delimitació precisa dels requisits que a de complir el candidat i la posterior clarificació del perfil del voluntari que busqueu.

Per a la realització d'una bona selecció és important tenir clars com associació, els objectius que es pretenen aconseguir. Si no es tenen presents es pot acabar perdent molt de temps i sense haver aconseguit cap resultat.

Bàsicament, els principals objectius a proposar-vos quan us disposeu a realitzar la selecció de voluntaris serien:

 • Trobar voluntaris amb el perfil adient per a cobrir les necessitats de l'associació.
 • Facilitar informació al potencial voluntari/a sobre l'entitat.
 • Obtenir informació del voluntari/a amb la finalitat de conèixer-lo bé.
 • Orientar al voluntari/a per a què aprofiti al màxim els seus recursos ( ja sigui a la vostra entitat o a una altra ).
 • Aconseguir la incorporació del voluntari/a a l'organització.


Segons es doni més o menys importància a cada un d'aquests objectius, prioritzareu unes activitats o unes altres a l'hora de portar a terme la selecció.

Com fer la selecció de voluntaris?

Pel procés de selecció us proposem bàsicament dos tipus d'activitats:

 1. La xerrada
 2. L’entrevista


1. La xerrada: us servirà per a informar als candidats sobre l'organització. Té sentit en la mesura que pugueu convocar-los a tots un mateix dia, realitzar xerrades individuals és poc eficaç. Pot ser que els participants, s'hagin adreçat a vosaltres sense saber ben bé qui sou, ni què feu. Per tant, el proporcionar-los aquesta informació pot fer de selecció natural.

Podeu aprofitar aquesta trobada per a què us entreguin el currículum i que responguin un breu qüestionari, que us permeti fer una primera selecció.

És important que al final de la xerrada doneu als participants per escrit un resum de la mateixa (tríptic de l'entitat, document de presentació que tingueu,... ). D'aquesta manera, una vegada estiguin a casa podran donar-li un cop d'ull per a recordar el que se'ls ha explicat.
Durant la xerrada cal que diferencieu dos moments: la presentació de l'organització i el torn de preguntes.

2. L'entrevista: us permetrà informar-nos sobre les aptituds, actituds, motivacions i interessos del voluntari/a. Podeu realitzar dos tipus d'entrevista: una d'inicial per a què pugui explicar-vos o aclarir-vos els aspectes del seu currículum i del qüestionari que els haureu passat el dia de la xerrada; i una altra de profunditat en què el voluntari pugui descobrir les possibilitats d'actuació en l'associació, i vosaltres pugueu comprovar la seva idoneïtat per a desenvolupar les tasques que s'han de cobrir.

La nostra recomanació en portar a terme les entrevistes seria la de fomentar un ambient d'informalitat que us permeti l'espontaneïtat del voluntari però amb cert grau d'estructuració per a obtenir una bona informació.

Finalment només destacar que aquest procés, perd el seu sentit si no es realitza d'una manera continuada. Per tant, a partir de la captació i selecció dels voluntaris, com associació us heu de plantejar nous aspectes a treballar amb aquests, com són l'orientació i l'acollida de voluntaris, ja que aquests aspectes també formarien part d'aquest mateix procés.