Què cal tenir en compte en el treball del team bulding?

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
L’apartat primordial del team building és la reflexió.  Font: Pexels
L’apartat primordial del team building és la reflexió. Font: Pexels

Què cal tenir en compte en el treball del team bulding?

F Pere Tarrés
Resum: 

Caldrà començar per una anàlisi previ de la situació, per tal de poder establir objectius realistes i muntar dinàmiques amb sentit.

El ‘team building’, literalment ‘construcció d’equip’, és un dispositiu de dinàmiques destinades a millorar les relacions d’un equip o grup de treball. A les entitats pot ser molt útil tant per a l’estructura com per al voluntariat, així com per a posar-los en contacte. Sigui com sigui, es tracta sempre de millorar la comunicació i fomentar la col·laboració.

Hi ha activitats molt diverses de team building, i en aquest recurs se’n recullen algunes segons l’objectiu exacte que persegueixen. Tanmateix, per a organitzar una jornada de construcció d’equip, no és suficient amb apilar un munt d’activitats inconnexes i sense sentit reflexiu. A continuació s’expliquen les claus per a treballar el team bulding amb èxit.

Per a la redacció d’aquest recurs s’han utilitzat les següents fonts: el document ‘Activitats de Team Building’, de Factor Humà; i l’article ‘Como organitzar un evento de team building’, del mitjà Economia3.

Anàlisi prèvia

El primer pas per a una bona organització d’una activitat o jornada de team building és saber en quin punt es troba l’entitat. Idealment, aquestes dinàmiques no han d’aparèixer només quan hi ha un conflicte. Aleshores ja pot ser massa tard. És més aviat una tàctica de prevenció i, sobretot, de millora, d’aquí que sigui necessari identificar el punt de partida.

Cal fer una anàlisi i preguntar-se coses com: L’equip es coneix? Totes les persones coneixen les seves tasques? Hi ha una bona comunicació? Tothom se sent interpel·lat pels valors i objectius de l’entitat? Quins problemes passats poden haver estat provocats per una manca de comunicació o una falla en la sincronització? Quins altres obstacles poden sorgir?

Identificar els objectius

Un cop s’hagin identificat les mancances i problemàtiques en l’equip ja es poden assenyalar els objectius de la dinàmica. Això és important per a evitar que les activitats de team building quedin diluïdes com a simples jocs.

Algunes de les finalitats que es poden marcar les persones organitzadores són observar les habilitats dels i les membres, augmentar la productivitat, detectar els rols que té cada persona més enllà de les tasques que realitza (líder, coordinadora, motivadora, creativa...), fomentar les bones relacions, l’ambient, la confiança i la comunicació...

Planificació

El següent pas és planificar les dinàmiques. Primer s’haurà de definir la llargada i el format de la jornada. Aquesta pot ser quelcom curt, que ocupi dues o tres hores d’un dia de feina, o pot arribar a allargar-se tot un cap de setmana, en un hotel o una casa de colònies.

A partir d’aquí serà el moment de buscar el lloc i la data, tenint sempre en compte els recursos i les circumstàncies de tot l’equip. Si es fa la seu de l’entitat, caldrà buscar un lloc on càpiga tothom, i si la proposta és fer diverses jornades a fora, s’ha de tenir en compte que no tothom es pot permetre marxar dos dies, i potser farà falta organitzar vehicles per a arribar al lloc.

Un cop fet això ja es poden començar a preparar les activitats. Serà important recollir diverses propostes i anar fent el filtratge segons les necessitats i natura de l’equip (interessos, edat...) i els recursos. Es pot optar per comptar amb el suport d’una proveïdora professional de team building.

Quan ja s’hagin pres totes aquestes decisions i només calgui esperar al dia, és interessant crear expectatives sobre la jornada, per motivar la curiositat i la diversió, a través de correus o inclús cartells.

Realització

El dia de la jornada de team bulding caldrà seguir el guió estipulat, sempre deixant un temps per la reflexió, de manera que la diversió vagi acompanyada de la recerca de punts de contacte amb el dia a dia de les accions i tasques de l’entitat.

L’aprenentatge individual i de grup ha de ser la prioritat primera, i fer-ho de forma innovadora i creativa ajudarà a traslladar els valors entrenats a la vida real.

Anàlisi dels resultats

Al final de la sessió és important fer una anàlisi dels resultats conjuntament amb tot el grup. Caldrà valorar si s’han complert els objectius, i quines conclusions es poden extreure de l’experiència, com per exemple quins haurien de ser els rols (que no les tasques) de cada persona, o quines pràctiques es poden normalitzar i esdevenir rutines per a millorar la comunicació.

Seguiment

La construcció d’un equip cohesionat i capaç de cooperar no acaba en les activitats. Com ja s’ha assenyalat, els aprenentatges extrets de les dinàmiques de team building han de poder-se traslladar a la tasca diària. És interessant reservar un espai uns dies o unes setmanes després de la jornada per a cristal·litzar l’experiència i reflexionar sobre els resultats.

En aquesta sessió de seguiment les persones participants hauran d’aprofitar la distància temporal per a preguntar-se què haurien fet diferent, si la dinàmica de l’equip ha canviat, si tothom es troba a gust en els seus rols, si ha millorat la comunicació...

Però no només això. L’esforç de seguiment haurà de ser continu i comú. Tothom haurà de tenir al cap que l’eficàcia d’un equip és responsabilitat de totes les persones que el formen, i adoptar el costum d’admetre que alguna cosa falla i cal reprendre les sessions de team building pot ajudar a això.