Anna Albareda: “Una entitat que no avalua no pot conèixer si les seves iniciatives són transformadores”

Fundació Pere Tarrés - Transversal
 Font: Pixabay (Llicència CC)
La Taula del Tercer Sector presenta una eina per millorar la capacitat d'avaluació. Font: Pixabay
 L'avaluació a les entitats permet descobrir l'abast de la transformació i l'impacte de les seves activitats. Font: Taula del Tercer Sector
L'avaluació a les entitats permet descobrir l'abast de la transformació i l'impacte de les seves activitats. Font: Taula del Tercer Sector

Anna Albareda: “Una entitat que no avalua no pot conèixer si les seves iniciatives són transformadores”

Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

La gerent de la Taula del Tercer Sector comparteix els punts forts i oportunitats de la nova eina per millorar l’avaluació de les entitats.

La Taula del Tercer Sector ha presentat aquesta setmana una nova eina que ha de permetre enfortir l’avaluació de les entitats. Anna Albareda, gerent de la Taula del Tercer Sector, explica a Xarxanet en què consisteix i quines possibilitats ofereix.

La Taula del Tercer sector posa en funcionament una eina d’autodiagnosi per millorar l’avaluació a les entitats. En què consisteix?

L’eina d’autodiagnosi vol ser un espai per a orientar les entitats del tercer sector social en els seus processos d’avaluació, en relació a les avaluacions de les intervencions que realitzen, i per l’enfortiment de la seva capacitat organitzativa per avaluar.

Li diem autodiagnòstica perquè està pensada per un ús autònom de cada entitat, i amb ella podran tenir orientacions i recomanacions en funció de les respostes que donin en el qüestionari.

És molt important destacar que l’eina d'autodiagnosi no està pensada perquè les entitats avaluïn un programa o projecte concret, sinó que donarà orientacions de com fer-ho.

Quines són les motivacions d’aquesta iniciativa?

Fa molts anys que la Taula impulsem la millora de l’avaluació de projectes i programes de les entitats socials, perquè creiem fermament que l’avaluació és una eina indispensable per poder mesurar l’eficiència, eficàcia i impacte de tot allò que fem, i això ens permet millorar en les nostres accions i intervencions, innovar i atendre millor a les persones.

Per això, després d’anys de fer guies, assessoraments, formacions i seminaris, vam creure que era el moment de crear una eina que arribi al màxim de gent, i que permeti que qualsevol entitat pugui analitzar-se a ella mateixa en quin punt es troba en l’àmbit de l’avaluació. Creiem que aquesta eina és útil per a tothom, no només per qui està en un punt de gran expertesa en l’avaluació, i que permet seguir millorant en aquest àmbit a través de l’oferta àmplia d’eines i recursos adaptats a cadascú.

Què perd una entitat si no avalua la seva acció?

Si una entitat no avalua la seva acció realment li és pràcticament impossible conèixer si les iniciatives que duu a terme són transformadores i en quina mesura.

Només avaluant es pot generar coneixement sobre les intervencions que duem a terme, sobre com s’han dissenyat, sobre com es posen en marxa, sobre quins efectes tenen i, al cap i a la fi, sobre si realment mitiguen les problemàtiques socials que justifiquen la seva existència. És a dir, que l’avaluació ens permet saber si el que estem fent com a entitat és útil, o no, i està transformant a les persones que atenem, i en definitiva, a la societat.

A més, l’avaluació permet ajudar les entitats del tercer sector social a generar coneixement útil per a la millora de la presa de decisions. Les decisions sobre els canvis s’han de prendre en base a evidències, i aquestes només les podem tenir si avaluem.

Què guanya si avalua bé?

Si una entitat avalua bé, guanya en tots els aspectes que engloben la dimensió de les accions que desenvolupa.

Si avalua bé les necessitats, sabrà si ha identificat bé les necessitats de la població atesa i si els recursos que vol destinar a la solució de les necessitats són els adequats.

Si avalua bé el disseny de les accions podrà saber si les activitats estan ben definides i si la transformació està ben dimensionada. Si avalua bé la implementació podrà fer un bon seguiment del projecte.

Avaluar bé els resultats permetrà corregir els errors o saber on cal millorar. I finalment, avaluar l’impacte permetrà veure si l’objectiu inicial s’ha acomplert i si s’està transformant la societat.

Què diferencia aquest aplicatiu d’altres guies o eines que faciliten l’avaluació?

Les guies i eines d’avaluació poden donar exemples de com avaluar, o explicar a nivell teòric com fer-ho, però aquesta guia creiem que té dos elements clau que la diferencien de la resta.

En primer lloc, que està feta específicament per avaluar projectes d’entitats socials, i en segon lloc, que és una eina d’autodiagnosi, que permet, a través de preguntes molt senzilles, saber si estem en el bon camí de l’avaluació, o ens manquen recursos per millorar.

Quins tipus d’avaluació inclou aquesta eina? Per a què serveix cadascun?

La guia inclou una sèrie de preguntes dirigida a l’entitat, que permet ajudar-la a veure si està avaluant bé o no, i quins recursos necessita per millorar o corregir el que està fent malament. Però volem deixar clar que no és una eina per avaluar projectes concrets.

Primerament l’eina compta amb una sèrie de preguntes que permeten avaluar el grau de maduresa de la intervenció i identificar quins tipus d’avaluació són factibles. En segon lloc l’entitat es trobarà amb preguntes en relació a la viabilitat i utilitat de projecte. I amb totes aquestes preguntes respostes, es mostraran els tipus d’avaluació que l’entitat està preparada per desenvolupar, amb preguntes i recursos que permetran avançar.

Amb el resultat de l’avaluació, què es proposa? Es plantegen recursos per millorar?

El resultat de l’avaluació proposa recursos i recomanacions perquè l’entitat pugui seguir avançant en la millora de l’avaluació. A banda, durant tot el procés d’autodiagnosi, quan la resposta que es dona a una pregunta és “no”, s’ofereixen recursos per poder ajudar a l’entitat a poder millorar i poder respondre “sí” en un futur. Així doncs, sempre s’ofereixen recursos i eines, perquè l’avaluació és un procés de millora contínua.

A més de l’avaluació, també hi ha nous recursos a la caixa d’eines. Què hi podem trobar?

La Caixa d’eines pretén ser un espai on qui vulgui, hagi fet el procés d’autodiagnosi o no, pugui trobar gairebé un centenar d’articles, notícies, guies, vídeos i altres recursos sobre avaluació, que l’ajudaran a millorar. En la caixa d’eines s’hi poden trobar recursos més generals, com guies, però també tots els recursos més específics que un pot trobar-se quan fa el procés d’autodiagnosi.

Aquest repositori s’anirà actualitzant permanentment, i pretén ser un espai de consulta de referència del tercer sector en matèria d’avaluació.

Aquesta eina s’ha desenvolupat conjuntament amb Ivalua. Com ha estat aquesta col·laboració?

Amb Ivàlua venim col·laborant des de fa més de 5 anys per donar assessorament i formació a les entitats en matèria d’avaluació, i la bona experiència de treball compartit ens donava la certesa de que la creació d’aquesta eina autodiagnòstica seria positiva. Des de la Taula aportem la visió del tercer sector i les necessitats de les entitats, i des d’Ivàlua l’expertesa en avaluació i els elements imprescindibles que cal tenir en compte. Així, és una combinació idònia per donar resposta de manera experta a les necessitats específiques de les entitats socials.

Afegeix un comentari nou