Hermínia Ordeig: “Totes les persones tenen dret a viure una vida plena”

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
La Fundació MAP treballa per garantir el compliment dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat. Font: Fundació MAP
La Fundació MAP treballa per garantir el compliment dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat. Font: Fundació MAP.
Amb iniciatives com els centres especials de treball, l’organització pretén potenciar l’ocupació de les persones en situació de vulnerabilitat. Font: Canva.
Amb iniciatives com els centres especials de treball, l’organització pretén potenciar l’ocupació de les persones en situació de vulnerabilitat. Font: Canva.

Hermínia Ordeig: “Totes les persones tenen dret a viure una vida plena”

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

La Fundació MAP treballa per donar resposta als col·lectius més vulnerables, garantint el compliment dels seus drets.

Hermínia Ordeig Boladeras és la directora gerent de la Fundació MAP, una organització de Ripoll que fa més de cinquanta anys que es dedica a l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial, amb malalties mentals i, en l’actualitat, també de persones amb risc d’exclusió social.

En què es basa la vostra feina?

Des de la fundació ens encarreguem de les cures de les persones amb discapacitat en tot el cicle de les seves vides, des de la infància fins a la vellesa, cobrint les necessitats que poden tenir al llarg de la vida, com un suport residencial, activitats d’oci, de lleure, diürnes i de l’ocupació laboral.

Què són els centres especials de treball CETMAP?

Els centres especials de treball (CETMAP) són empreses que asseguren un treball remunerat a persones amb discapacitat, garantint la seva integració laboral i uns serveis d’ajustament personal i social. Desenvolupen una funció social, mentre que el seu objectiu és productiu.

Actualment, el CETMAP compta amb 165 professionals amb certificat de discapacitat, un 80% de les quals tenen dificultats especials (discapacitat intel·lectual i malaltia mental). Aquests centres de treball es diferencien en quatre sectors: industrial, servei del territori, servei a l'oficina i turisme i restauració.

Quins beneficis tenen les persones que participen en aquests centres especials de treball?

El fet que les persones amb malalties mentals o amb algun tipus de discapacitat puguin treballar els aporta uns beneficis personals molt importants, com l’autoestima, tenir una vinculació amb la comunitat, sentir-se valorades i útils, i tenir independència econòmica.

Com es pot combatre el percentatge tan elevat d’atur de les persones amb discapacitat?

L’objectiu seria que el percentatge d’atur de les persones amb discapacitat sigui el mateix que de la resta, però això només passaria si el teixit empresarial fos responsable socialment i entengués que totes les persones tenen dret a treballar i que només cal fer adaptacions.

Aquest seria el món ideal, però no és la realitat. Les empreses no tenen suficients incentius per fer aquesta aposta per les persones amb discapacitat. Per aquest motiu, han sorgit aquests centres de treball, per donar les oportunitats que les empreses no estan disposades a donar.

Quins beneficis tenen les empreses que contracten serveis CET?

Per a les empreses, la contractació de serveis als CET es considera una mesura alternativa per al compliment de la Llei General de la Discapacitat (antiga LISMI). A més de contribuir amb la responsabilitat social, ja que aquesta acció ajuda a crear llocs de treball estables donant oportunitats a persones en situació de vulnerabilitat.

Quins reptes teniu com a fundació?

Durant aquests anys, la Fundació MAP ha anat creixent i aconseguint donar cada cop més suport a les persones amb discapacitat. En l’actualitat, el nostre repte és aconseguir ajudar a més col·lectius vulnerables com les persones amb situacions econòmiques inestables o persones migrades.

La nostra missió és adaptar-nos a les necessitats del territori, en l’actualitat hi ha un gran nombre de persones en situació de vulnerabilitat que necessita suport en l’àmbit de l’ocupació.

Com pot contribuir la ciutadania amb la vostra organització?

Disposem d’un programa de voluntariat, on les persones voluntàries poden donar suport individual a persones amb discapacitat en activitats quotidianes i d’aquesta manera donar resposta als seus objectius personals, o donar suport en les activitats de grup que organitzem.

Afegeix un comentari nou