Com recicles i per què?

  • Es tracta de saber si la ciutadania europea disposa de la informació necessària sobre els residus (imatge: ewwr.eu)

    Es tracta de saber si la ciutadania europea disposa de la informació necessària sobre els residus (imatge: ewwr.eu)

  • Coneix la ciutadania totes les opcions per als residus?  (imatge: wikipedia)

    Coneix la ciutadania totes les opcions per als residus? (imatge: wikipedia)

Es pot respondre a aquestes preguntes a l'enquesta europea per conèixer l'opinió i els comportaments en relació a la prevenció de residus.

Es tracta de saber si els ciutadans i les ciutadanes europees disposen de la informació necessària sobre els residus, i sobre les formes en les quals cal separar-los.

L'enquesta forma part de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), la iniciativa que promou la implementació d'accions de sensibilització sobre els recursos sostenibles i la gestió de residus, i que involucra admnistracions i entitats de diverses àrees d'Europa.

Per aquest motiu cal avaluar en quin nivell la ciutadania coneix les estratègies per prevenir els residus, o per promoure el reciclatge, i  quina és la predisposició cap a comportaments respectuosos amb el medi ambient en matèria de residus, com poden ser el compostatge o el fet d'allargar la vida dels productes reparant-los.

Afegeix un comentari nou