Com varia l'aigua superficial al planeta?

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
El riu Brahmaputra a Bangla Desh, on s’han observat canvis espectaculars amb el temps / Global Surface Water Explorer (EU/Google Earth).
L'eina combina més de 3 milions d'imatges captades pels satèl·lits durant 30 anys (imatge: global-surface-water.appspot.com)
Els llacs al llarg de l'altiplà del Tibet han ampliat la seva grandària en els últims 30 anys. (imatge: earthengine.google.com)

Com varia l'aigua superficial al planeta?

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

La nova eina Global Surface Water Explorer mostra sobre un mapa les variacions de la superfície d'aigua del planeta dels darrers 32 anys.

L'aigua superficial és només una petita fracció dels recursos hídrics de la Terra, però és la part més accessible i la més aprofitable per als ecosistemes. És molt important saber on i quan es troba l'aigua superficial del planeta, ja que influeix en el clima, el moviment de les espècies, el desenvolupament sostenible i la seguretat social, institucional i econòmica. La comprensió dels canvis és vital per garantir la seguretat del subministrament d'aigua per a l'agricultura mundial, la indústria i el consum humà; per avaluar la reducció de desastres relacionats amb l'aigua i la recuperació; i per a l'estudi de la contaminació a base d'aigua i la propagació de malalties.

3 milions d'imatges durant 32 anys

L'" Explorador de l'aigua superfícial global" és una eina que mapeja la ubicació i distribució temporal de les superfícies d'aigua a escala mundial durant els últims 32 anys i proporciona estadístiques sobre l'abast i el canvi d'aquestes superfícies d'aigua.

Ha estat elaborat en el marc del projecte Copèrnic pel Joint Research Centre (JRC) de la Comissió Europea, en col·laboració amb Google Earth, a partir de més de tres milions d'imatges de satèl·lits recollides entre 1984 i 2015 Landsat (cortesia de l'Estudi geològic dels Estats Units (USGS) i la NASA).

Embassaments, canvi climàtic i sequera

El mapa mostra com el total de la superfície de l'aigua del planeta ha augmentat en les darreres tres dècades. Actualment hi ha més de 180.000 km² de noves zones permanents d'aigua, vinculades en gran part amb embassaments o amb efectes del canvi climàtic. D'altra banda, gairebé 90.000 km² d'aigua superficial han desaparegut d'altres àrees, més del 70% de les quals al Kazakhstan, l'Uzbekistan, l'Iran, l'Afganistan i l'Iraq, per causes com la sequera o les activitats humanes, com ara la desviació dels rius o la construcció de preses.

Una eina per la gestió

L'Explorador d'Aigua Superficial és un instrument d'utilitat a l'hora de construir models, ja que mostra on s'estan produint els canvis i dóna als gestors de l'aigua una informació que els serà d'utilitat a l'hora de prendre decisions. La combinació d'aquesta eina amb altres conjunts de dades, com ara mesuraments d'altimetria per satèl·lit, podria permetre estimacions dels volums d'aigua superficial, la descàrrega del cabal hidràulic dels rius i l'elevació del nivell del mar, les quals tindran beneficis addicionals per ajudar a comprendre els impactes del canvi climàtic.