Del 2 al 22 de gener es poden declarar les donacions a entitats ambientals deduïbles de l'IRPF

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Les entitats inscrites al registre d'entitats ambientals poden presentar les donacions rebudes del 2 al 22 de gener
Les entitats inscrites al registre d'entitats ambientals poden presentar les donacions rebudes del 2 al 22 de gener

Del 2 al 22 de gener es poden declarar les donacions a entitats ambientals deduïbles de l'IRPF

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha informat del període de declaracions de 2018 les entitats inscrites en el cens d'entitats ambientals d’ecologia, protecció i millora del medi ambient que han rebut donacions de persones físiques.

Les persones físiques que hagin realitzat una donació a associacions i fundacions inscrites en el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, tenen dret a una deducció del 15% de la donació a la quota de l'IRPF (en aplicació de l'article 34 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres).

Les persones donants han de tenir la seva residència habitual a Catalunya. L'import de la deducció té com a límit màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica. Del 2 al 22 de gener de 2018 estarà obert el període per presentar a l'Agència tributària, a través del Model 993 i en format excel, la relació de les persones físiques i de les quantitats donades.

Per a més informació sobre el procediment i les especificacions tècniques, es pot consultar el portal www.e-tributs.cat o escriure a model993@atc.cat.

Afegeix un comentari nou
0