Etnobotànica i tecnologia s'uneixen en la plataforma CONECT-e

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
La plataforma CONECT-e  vol recopilar i compartir el coneixement etnobotànic
La plataforma CONECT-e vol recopilar i compartir el coneixement etnobotànic
Els usos tradicionals del medi natural, com poden ser les arts de pesca,  també són un objecte d'estudi de l'etnobotànica
Els usos tradicionals del medi natural, com poden ser les arts de pesca, també són un objecte d'estudi de l'etnobotànica
Les plantes poden tenir un ús alimentari, medicinal, simbòlic o ornamental
Les plantes poden tenir un ús alimentari, medicinal, simbòlic o ornamental

Etnobotànica i tecnologia s'uneixen en la plataforma CONECT-e

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Les persones usuàries de CONECT-e comparteixen aportacions sobre l'ús tradicional de plantes, animals o bolets, amb l'objectiu de recollir i salvaguardar els coneixements etnobotànics.

L'etnobotànica estudia la relació que les persones han tingut amb els elements de la natura com els vegetals, els bolets o altres animals. L'anomenat coneixement ecològic tradicional inclou la saviesa popular i les tradicions que cada comunitat ha tingut amb l'entorn natural sobre el qual s'ha desenvolupat: les plantes per curar-se, o les emprades per quallar la llet i fer formatge, els troncs més adequats per fer bigues de les cases, la tripa ideal per embotir la carn o les fibres vegetals més adequades per teixir xarxes per pescar....
Es tracta d'un patrimoni de la cultura popular que es transmetia de generació en generació, adaptant-se al medi i als temps. Avui però, existeix el risc que molts d'aquests coneixements es perdin.

Per aquest motiu des de Ia Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), i de l'Institut de Ciència i Tecnologies Ambientals (ICTA) de la UAB es va donar impuls a la creació d'una plataforma online, mirada a recopilar els coneixements etnobotànics de forma col·laborativa. Ha estat desenvolupada amb el finançament de Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Generalitat de Catalunya i la Fundación Biodiversidad. La plataforma ha estat batejada com a CONECT-e , de "CONeixenent ECològic Tradional", i compta amb la col·laboració d'entitats educatives, instituciones académiques i associacions, com per exemple la Red de Semillas o la Fundació Autònoma Solidària.

Com es pot participar?

Per participar només cal donar-se d'alta com a persona usuària de la plataforma, i tot seguit aportar la informació que es tingui al voltant de l'ús tradicional d'una planta - o animal, o bolet...- o d'un ús tradicional d'un recurs natural . Es pot complementar una fitxa existent, o crear-ne una de nova. Es convida també a aportar fotografies, i marcar sobre un mapa la zona de la qual referim l'ús tradicional. A la mateixa plataforma es troben guies i recursos, tan sobre etnobotànica com sobre els aspectes tècnics del sistema.

Afegeix un comentari nou