Europa planteja mesures concretes per lluitar contra la contaminació dels plàstics

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Actualment a Europa s'aconsegueix recuperar menys del 30% dels envasos de plàstic posats al mercat
Actualment a Europa s'aconsegueix recuperar menys del 30% dels envasos de plàstic posats al mercat
Europa planteja mesures concretes per lluitar contra la contaminació dels plàstics
Europa planteja mesures concretes per lluitar contra la contaminació dels plàstics

Europa planteja mesures concretes per lluitar contra la contaminació dels plàstics

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

El Dia Mundial del Medi Ambient té enguany el lema #BeatPlasticPollution. Precisament una setmana abans d'aquesta celebració, la Comissió Europea ha anunciat la seva estratègia per lluitar contra la contaminació dels plàstics

L'estratègia s'emmarca en la construcció de l'economia circular, i es tradueix en mesures tan concretes com la prohibició de fer servir materials d'un sol ús. Han posat la mirada en els 10 productes de plàstic d'un sol ús que més habitualment es troben abandonats en els espais naturals, a platges i al mar, i que constitueixen el 70% del 'marine litter': canyetes, bastonets de les orelles, gots i plats de plàstic i també les burilles de les cigarretes...

Tots aquests productes seran prohibits; hauran de ser evitats o substituïts per iniciatives netes, reutilitzables i de materials sostenibles. L'etiquetatge haurà d'advertir dels riscos del plàstic, i es requerirà la responsabilitat ampliada del productor que posa al mercat aquests productes, pel que fa a la recuperació, recollida i reciclatge.

Les ampolles de plàstic d'aigua i refrescos són un dels materials de plàstic que generen un major impacte, i per això la Comissió Europea marca l'objectiu de recuperar el 90% de les ampolles de plàstic pel 2035. Per fer-ho, es plantegen propostes com el sistema de dipòsit i retorn, que ja funciona en alguns països. Per definir un model respectuós, juga un paper prioritari l'ecodisseny, que ha de permetre la transformació cap a materials més sostenibles i fàcilment reusables, recuperables o reciclables.

Actualment a Europa es generen 25,8 milions de tones de residus de plàstic cada any, de les que menys del 30% es recupera i es recicla. Es considera que entre 150.000 to 500.000 tones de residus plàstics entren als oceans cada any a Europa, entre 75.000 i 300.000 tones de microplàstics s'alliberen al medi cada any. A més a més, s'estima que la producció i incineració de plàstic genera 400 milions de tones de CO₂ a l'any.

La Fundació Rezero ha acollit amb satisfacció l'estratègia anunciada: "És una mesura necessària ja que exigeix als Estats membres la prohibició de plàstics d'un sol ús, com coberts de plàstic, bastonets de les orelles, bastonets dels globus, auriculars de plàstic.... També estableix un objectiu de recollida selectiva del 90% de les ampolles de plàstic, amb el conseqüent impuls de sistemes que ho poden aconseguir fàcilment com és el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d'Envasos (SDDR)" explica Rosa Garcia, directora la Fundació. Però també reclamen a la comissió d'encaminar-se també cap a la reducció:"Hem d'apuntar que la normativa no marca objectius de reducció ni de reutilització. Per exemple, no es limita la producció d'envasos d'un sol ús en alimentació ni begudes. Imagineu quin seria el canvi si es fomentés la reutilització: Un envàs de vidre es pot reutilitzar fins a 40 vegades!"

També mostren la seva preocupació perquè la responsabilitat ampliada afecta a tots els productes:"En la normativa no s'obliga als fabricants a assumir els costos de gestió del no-reciclatge dels residus com els bolquers, els tampons i les compreses i creiem que s'hauria d'incloure".

Afegeix un comentari nou