Les entitats ambientals reclamen la creació de l'Agència de la Natura

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
La creació de l'Agència de la Natura ha estat pendent a Catalunya des de fa molts anys
La creació de l'Agència de la Natura ha estat pendent a Catalunya des de fa molts anys
Les entitats ambientals reclamen la creació de l'Agència de la Natura
L'Agència de la Natura ha de fer front a problemes històrics de la gestió del patrimoni natural de Catalunya (defensapatrimoninatural)

Les entitats ambientals reclamen la creació de l'Agència de la Natura

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Col·lectius del món rural, ambiental i conservacionista reclamen que s’agilitzin els tràmits per la creació de l’Agència de la Natura.

Després de la creació de l'Agència de Residus i de l'Agència Catalana de l'Aigua, va quedar pendent l'Agència de la Natura.

El mes de març el Conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull va anunciar la creació de l'Agència. Ara, entitats del món rural, ambiental i conservacionista reclamen en un comunicat que s'agilitzin els tràmits per la creació de l'Agència de la Natura.

Moment d'optimisme per la defensa de la Natura

Les entitats celebren que després d'uns anys en els quals les polítiques relacionades amb la protecció del Patrimoni Natural han estat reduïdes a mínims, es preveu ara la creació del Fons del patrimoni natural, aprovat en la darrera llei pressupostària (Llei 4/2017). Tot i així, consideren que cal també articular un model de governança eficient, per poder fer front als reptes de la conservació en el país. Per aquest motiu més de 100 entitats ambientals i ecologistes, 20 de departaments d'Universitats, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya - que representa més de 400 entitats- i 4 col·legis professionals, reclamen l'anunciada Agència de la Natura s'aprovi amb urgència.

Feina pendent

Una urgència clara per les entitats, perquè cal fer front a disfuncions actuals, una històrica infradotació de personal i pressupostària, agreujada per greus retallades, elements que han portat una greu pèrdua de biodiversitat, a la degradació i l'abandonament dels espais naturals protegits i, en conseqüència, a una pèrdua d'oportunitats econòmiques, socials i ambientals per a tot el país.

Una estructura de gestió moderna per la Natura

Les entitats consideren que l'Agència de la Natura permetrà crear una estructura de gestió moderna, eficient, transparent, àgil i menys burocratitzada, inspirada en els millors referents europeus, com es reclama a les conclusions derivades de la jornada sobre governança del patrimoni natural del passat 24/5/17.

Alhora, posen l'ènfasi en la diversificació de fonts de finançament destinades a la conservació de la natura, amb impostos finalistes (procedents dels sectors que més es beneficien econòmicament del patrimoni natural i d'aquells processos que més impactes negatius hi generen), dotacions pressupostàries regulars proporcionades als reptes, el foment actiu del mecenatge privat, el pagament per serveis ambientals, o el procedent de les sancions per actuacions que malmetin el patrimoni natural.

També consideren que l'Agència podrà facilitar la involucració en la conservació de la Natura, dels sectors productius (especialment els agraris, forestals i pesquers) i els propietaris, en tant que gestors directes del territori, així com de la societat civil, les entitats i la ciutadania en general, tant en l'àmbit urbà com rural, a través d'iniciatives de conservació de la natura com la custòdia del territori o la participació en la gestió d'espais naturals protegits, reforçant els instruments participatius, de voluntariat, etc.

Caràcter transversal

Les entitats consideren que l'Agència és una oportunitat de dotar a les polítiques de biodiversitat i patrimoni natural, un caràcter transversal, i superar la situació de dispersió institucional en la qual es troben actualment els òrgans encarregats d'aplicar aquestes polítiques, així com les pugnes interdepartamentals que han conduït a la situació actual.

Consideren que cal prioritzar les aliances amb els agents que conserven paisatges, hàbitats i espècies, en particular la petita pagesia, els ramaders extensius, en especial els de caràcter ecològic, els pescadors artesanals, els propietaris forestals amb certificació i totes les entitats de custòdia i altres que treballen per la salvaguarda del bé comú que és el patrimoni natural del país.

Afegeix un comentari nou