Les filtracions sobre comerç energètic del TTIP mostren contradiccions amb la lluita contra el canvi climàtic

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Imatge de la acció de Greenpeace durant la visita d' Obama a Madrid (imatge: greenpaece.org/españa)
S'ha fet públic un document de proposta pel capítol relatiu a l'energia (imatge:  noalttip.org)
Barcelona es va declarar ciutat lliure de TTIP (imatge: noalttip.org)
Són previstes manifestacions al setembre en diversos indrets d'Europa (imatge: TTIP uns CETA Stoppen)
Manifestació a Roma al mes de maig en contra del TTIP (imatge: @mariaritamara)
Els documents filtrats expressen mesures energètiques contràries a les mesures per la lluita contra el canvi climàtic (imatge:  esf-cat.org)

Les filtracions sobre comerç energètic del TTIP mostren contradiccions amb la lluita contra el canvi climàtic

Autor: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Una nova filtració de documents de la negociació del TTIP evidencia una proposta en matèria energètica allunyada de l'acord de París per la lluita contra el canvi climàtic. Entitats de tota Europa ja preparen algunes mobilitzacions.

Es filtren documents del capítol d'energia

Al mes de maig van arribar a la ciutadania 13 de la trentena de capítols que formen part del tractat, mentre que ara al juliol s'han fet públics documents relatius al capítol d'energia.

La divulgació coincideix amb la 14a ronda de negociacions del TTIP que es realitza aquesta setmana a Brussel·les. Organitzacions del moviment internacional contra el TTIP d'Estats Units, Alemanya, Àustria, França, Bèlgica, Regne Unit, Hongria, i la campanya #NoalTTIP a l'estat espanyol, de la que formen part Greenpeace España, Enginyeria Sense Fronteres i Ecologistes en acció, han filtrat als mitjans de comunicació documents que la Comissió Europea, en nom de la Unió Europea (UE), ha presentat recentment al Govern dels Estats Units.

La cimera de París contra el Canvi Climàtic i el Pla d'Acció de la Unió Europea

L'acord de París derivat de la cimera mundial contra el Canvi Climàtic, es va arribar prendre el compromís de limitar l'augment de la temperatura mitjana mundial a 1,5 °C. Tots els estats han de presentar uns compromisos, que s'han de revisar periòdicament a l'alça, que han d'incloure la retallada d' emissions, amb una transició vers un model energètic baix en carboni - el lligat als combustibles fòssils, carbó, petroli, gas natural- i l'increment del percentatge d'energies renovables.

El Pla d'Acció pel clima de la Unió Europea pretén fer de l'europea una economia d'alta eficiència energètica i baixes emissions de C02, fet que implica que els estats de la UE han de promoure les fonts d'energia renovables.

Tractat de Comerç en contradicció amb l'Acord de París

Per a les entitats, la proposta del TTIP entra en contradicció amb aquests objectius perquè promou l'exportació sense restriccions de combustibles fòssils, perquè restringeix la possibilitat dels governs nacionals i subnacionals de crear polítiques públiques que promoguin les energies renovables, i perquè limita les disposicions sobre aspectes climàtics a bones intencions, sense compromís vinculant.

Augment de l'exportació de combustibles fòssils

El document filtrat fa referència a l'eliminació de restriccions d'exportació de gas i petroli, per tant mostra que un dels principals objectius del tractat és l'augment de les exportacions de gas dels EE UU vers la UE.

Per a les entitats ecologistes, un augment en les exportacions de gas a Europa significa un increment de la producció de gas mitjançant fracking en els Estats Units. La tècnica que extreu gas de pous amb baixa concentració, emet una elevada quantitat de gasos d'efectes hivernacle, i comporta un elevat de risc de contaminació dels aqüífers. El procés de liqüificació necessari per al transport també té un important impacte ambiental sobre l'aigua i la biodiversitat.

Les entitats recorden que científics i experts alerten sobre la necessitat d'abandonar aquest model i de la necessitat de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle entre un 40%-95% respecte a les del 2010.

Restricció de la capacitat dels governs nacionals i subnacionals de regular en matèria d'energia

L'article 4 implica la restricció de regular als estats nacionals i subnacionals, fet que a ulls de les entitats, restringeix la possibilitat per promoure polítiques públiques per impulsar les energies renovables, ja que serien considerades regulacions "discriminatòries". A més a més existeix una disposició que prohibeix que els preus d'exportació siguin més elevats que els d'ús domèstic. Per a les entitats aquest, fet impossibilita mantenir polítiques de regulació de preus que assegurin el subministrament energètic nacional o que permetin oferit uns serveis públics als subministraments d'electricitat i gas.

Per a Miguel Angel Soto, de Greenpeace Espanya, aquestes declaracions, signifiquen que "el preu preval sobre la forma de producció i sobre qualsevol altra mesura que impliqui regular el mercat, incloses les dirigides a promoure la sostenibilitat".

El desenvolupament sostenible, no vinculant

Les entitats també expressen el seu descontentament al fet que els mecanismes que regulen el capítol d'energia i matèries primeres són d'obligat compliment, mentre que les disposicions sobre les accions per la lluita contra el canvi climàtic es redueixen a bones intencions sense compromisos concrets ni vinculants. Tot i expressar la importància dels compromisos internacionals climàtics per la reducció dels gasos d'efecte hivernacle, el capítol de Desenvolupament Sostenible no està subjecte a mecanismes vinculants.

Protecció de les energies fòssils vers l'impuls de les renovables

Les entitats alerten que no es preveuen mecanismes de resolució de diferències en el cas que no es complissin els compromisos amb la sostenibilitat, i en canvi sí existeix la possibilitat de demandes si l'afavoriment de les energies netes es considera discriminatori vers el petroli, el gas o les nuclears.

Una negociació d'interès públic no transparent

Tal com expressa Miguel Angel Soto de Greenpeace Espanya, Europa manifesta una certa malaltia bipolar, en quant des dels ministeris i institucions ambientals es declaren objectius per assolir la sostenibilitat, mentre que des del de comerç es promouen accions en sentit contrari.

"La visió que vincula el benestar amb creixement econòmic a tota costa encara preval en alguns sectors econòmics. Es pot suposar que també pot haver descontent en el sí dels partits i dels governs que han declarat el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica".

Mobilitzacions a la tardor

Les entitats europees estan preparant mobilitzacions a Brussel·les el 20 de setembre, i a Alemanya, al voltant de la reunió del consell a Bratislava. Es preparen accions descentralitzades al llarg de l'estat espanyol entre el 8 i el 15 d'octubre.

També als Estats Units entitats com Sierra Club es declaren clarament oposades a l'acord,

Les entitats realitzen també una tasca d'informació, divulgació i incidència, per fer arribar la informació a ciutadania i a la política, i fer entendre que "no es tracta de rumors ni pors irracionals, sinó propostes concretes que tindran un gran impacte".

Igualment, denuncien l'escassa transparència del procés, en un moment en què es fan grans declaracions que expressen que hi ha més transparència que mai. Arran de les filtracions del mes de maig i d'aquestes, s'han restringit encara més els protocols de la negociació.

Afegeix un comentari nou
0