Un nou acord per la protecció dels ecosistemes fluvials i aquàtics amb entitats de custòdia

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
El Cerm té un conveni de custòdia fluvial a les riberes del Ter
El Cerm té un conveni de custòdia fluvial a les riberes del Ter
Custòdia fluvial en la ribera de l'Ebre a Flix
Custòdia fluvial en la ribera de l'Ebre a Flix
L'Associació Mediambiental La Sínia treballa per la conservació de les riberes del riu Gaià
L'Associació Mediambiental La Sínia treballa per la conservació de les riberes del riu Gaià

Un nou acord per la protecció dels ecosistemes fluvials i aquàtics amb entitats de custòdia

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

La Xarxa de Custòdia del Territori i l'Agència Catalana de l'Aigua han aprovat el model de conveni de custòdia fluvial, que defineix com les entitats ambientals poden fer actuacions de conservació de la natura en àrees de domini públic hidràulic

El Grup Natura Freixe treballa per la conservació de la ribera de l'Ebre en la Reserva Natural de Sebes, a Flix. L'Associació Ambiental La Sínia dedica part de la seva activitat a la protecció i millora de la ribera del riu Gaià, mentre que l'Associació Habitats realitza actuacions per la recuperació de les riberes del riu Congost. El Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter ha impulsat el projecte "Riberes del Ter" per la gestió i revisió dels hàbitats adjacents al Ter i els seus afluents a la plana de Vic. Aquestes entitats treballen a través de la signatura d'acords fluvials de custòdia del territori.

A Catalunya hi ha 33 entitats ambientals que han signat 159 acords de custòdia. S'ocupen de la restauració de 2.800 hectàrees en rius, rieres, rierols, torrents, riberes i zones humides com llacs, estanys, tolls o aiguamolls.

Signatura d'un nou acord pioner

El model de conveni de custòdia fluvial que ha estat oficialitzat la tardor de 2017, defineix com han d'establir-se aquests acords. Recull la tasca realitzada en el passat, i representa una sistematització del procediment, que ha de permetre facilitar les relacions entre les entitats i l'administració competent.

Tot acord ha de ser signat per l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'organisme competent en les conques internes de Catalunya, responsable de prevenir el deteriorament, protegir i millorar l'estat dels ecosistemes aquàtics, així com els ecosistemes terrestres i humits que depenguin de forma directa dels aquàtics en relació amb les seves necessitats d'aigua. L'altra part són les entitats ambientals de custòdia, organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, que tenen com a objectiu la participació activa en la conservació del territori i els seus valors mitjançant mecanismes que faciliten jurídicament la custòdia del territori.

La vigència dels acords és de 4 anys, i van associats a un pla d'acció i a una definició de compromisos de les entitats, com el d'informar i notificar anualment sobre les actuacions concretes a executar previstes al programa d'acció, i notificar seguiment de les actuacions realitzades.

Per a més informació es pot consultar amb la Xarxa de Custòdia del Territori o amb l'ACA.

Afegeix un comentari nou
0