Voluntariat ambiental aquest estiu per la captura de crancs invasors

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Voluntariat ambiental aquest estiu per la captura de crancs invasors

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

L'Associació Adeffa per la defensa i l'estudi de la fauna i la flora autòctones, organitza per 6è any consecutiu jornades de voluntariat ambiental per la captura de crancs invasors a la Riera de Merlès, durant el mes d'agost.

La problemàtica del cranc de riu

El cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) era una espècie molt abundant als rius de Catalunya, la pròpia d'aquests ecosistemes. Viu a rierols d'aigües clares, oxigenades i de poca profunditat.

Des dels anys '70 les poblacions de cranc de riu autòcton s'han vist reduïdes i fins i tot han arribat a desaparèixer a gran part de la península. Per aquest motiu, aquesta espècie s'esmenta en el Llibre vermell de la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN) com a espècie rara i vulnerable, i està inclosa com a espècie protegida en l'annex III del Conveni de Berna. Està prohibit pescar i comercialitzar el cranc de riu ibèric.

La introducció per part de l'home d'espècies de cranc forànies, com el cranc de riu vermell (Procambarus clarkii) i després el cranc senyal (Pacifastacus leniusculus) tots dos americans, va provocar una alteració en l'equilibri d'aquests espais naturals, amenaçant-ne la biodiversitat i la supervivència del cranc de riu.

Les dues espècies de cranc americà són portadores d'una malaltia, l'afanomicosi, que causa la mort dels crancs autòctons que es contagien. Les espècies forànies tenen un comportament invasor perquè tenen una capacitat de reproducció més elevada: tenen moltes cries l'any, depreden peixos, cries, ous, provocant la destrucció de l'hàbitat on viuen.

També hi incideixen en les poblacions de cranc de riu autòctones altres factors com la captura d'exemplars per part de pescadors furtius, la contaminació de les aigües, la destrucció de l'hàbitat i els forts períodes de sequera.

La forma de protegir aquesta espècie és preservant el seu hàbitat i controlant les espècies invasores.

El paper del voluntariat ambiental

Amb l'experiència del voluntariat ambiental, les persones participants prenen consciència de la grandària de la problemàtica. Adeffa transmet la importància d'aquesta problemàtica, fent prendre consciència sobre la importància de no escampar espècies invasores per a poder preservar els ecosistemes fluvials.

La participació ciutadana

Les anteriors edicions es van caracteritzar per un gran èxit de participació, amb més 200 voluntaris i voluntàries que van aconseguir eliminar més de 7000 crancs de la riera. Enguany han estat programades 2 jornades, el 6 i el 27 d'agost.La riera de Merlès és un entorn de bany popular, molt freqüentat durant l'estiu.

Per inscriure's cal enviar un missatge a a.adeffa@gmail.com 616363261 i 616940489, indicant el dia en el qual es vol assistir, nom, DNI, població d'on es ve, correu electrònic, telèfon mòbil de contacte i edat dels menors d'edat Els socis d'ADEFFA tenen prioritat per participar en les jornades.

Afegeix un comentari nou