Joves de l'Hospitalet de Llobregat participen i es solidaritzen a partir de l'APS

Colectic - Comunitari
Fent difusió del projecte de participació en la Barcelona Magic Line Font: Esplai La Florida
Fent difusió del projecte de participació en la Barcelona Magic Line Font: Esplai La Florida
L'Esplai La Florida fa un important treball en xarxa al barri Font: Esplai La Florida
L'Esplai La Florida fa un important treball en xarxa al barri Font: Esplai La Florida
Una de les activitats en el marc del projecte ha consistit a realitzar un espot Font: Esplai La Florida
Una de les activitats en el marc del projecte ha consistit a realitzar un espot Font: Esplai La Florida
Entre els i les participants són freqüents les situacions personals i familiars complexes Font: Esplai La Florida
Entre els i les participants són freqüents les situacions personals i familiars complexes Font: Esplai La Florida
El treball en valors és una part important del projecte Font: Esplai La Florida
El treball en valors és una part important del projecte Font: Esplai La Florida
Participants en una de les edicions de 'Joves pel barri' Font: Esplai La Florida
Participants en una de les edicions de 'Joves pel barri' Font: Esplai La Florida

Joves de l'Hospitalet de Llobregat participen i es solidaritzen a partir de l'APS

Colectic - Comunitari

Resum: 

L'Aprenentatge Servei (APS) és la metodologia amb la què un esplai del barri de La Florida està dinamitzant un grup de joves, treballant molts aspectes entre els quals es troben la solidaritat i la participació ciutadana dins la comunitat.

L’Esplai La Florida es va crear l’any 1984 amb l'objectiu de potenciar l’educació en el lleure d'infants i joves del barri. Des d'aleshores, treballa per la seva inclusió, amb una especial atenció als col·lectius més desfavorits, a la interrelació de les diferents cultures que conviuen al barri i a partir de la dinamització i el treball comunitari.

A més d'oferir el seu servei a infants, adolescents i joves que participen a l'esplai, treballa també en xarxa amb moltes entitats i serveis del barri, entre els quals es troben els serveis educatius: cinc CEIP, quatre escoles concertades i dos IES. L'entitat ha trobat en l'APS una metodologia que s'ajusta molt bé a les seves necessitats de cara a desenvolupar projectes amb joves.

Segons Anna Cardona, coordinadora de l'esplai, els projectes d'APS que duen a terme "permeten diferents graus de compromís i fan que els joves i les joves participants formin part del projecte de centre".

Participació a la Barcelona Magic Line

En el marc de l'acompanyament socioeducatiu que L’Esplai La Florida duu a terme a adolescents de 13 a 18 anys, i per fer una aproximació a la participació ciutadana, en començar aquests curs es va proposar a un grup de 21 joves realitzar una activitat col·laborativa amb la caminada Barcelona Magic Line de l'Obra Social de Sant Joan de Déu (OSSJD). Es tracta d'un grup que en la seva majoria tenen situacions personals i familiars complexes.

Els principals objectius del projecte són aprofundir en el coneixement de la Barcelona Magic Line, reflexionar sobre què s'hi pot aportar, difondre la tasca que fa l'OSSJD i animar a altres persones a col·laborar amb la caminada.

Entre els mesos d'octubre i desembre de 2017 es va fer tot un seguit d'activitats centrades en la dinàmica interna del grup i en la motivació envers el projecte, i en paral·lel es va contactar amb l'Obra Social SJD. A partir de cerques d'informació, xerrades, cinefòrums, el treball en valors, etc., aquestes activitats han promogut el contacte, l'intercanvi, la confiança, la cohesió i el joc.

El projecte va ser compartit des d'un bon començament amb l'OSSJD i es van fer algunes visites i intercanvis amb la institució per conèixer millor les tasques que desenvolupa per donar suport a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Posteriorment es va decidir centrar el projecte en els àmbits de la salut mental i el sensellarisme, i es va convidar a participar-hi tot l'Esplai de La Florida, especialment el Grup de Tastaoficis de l'Associació Japi, en el qual participen joves de 16 a 18 anys.

Amb el projecte es va participar a la Barcelona Magic Line amb un repte econòmic de 300 euros. A partir d'aquesta participació i de tot el treball previ van sorgir idees per dur a terme més activitats i encara s'ha de veure fins a on condueix tot plegat. L'Anna Cardona comenta: "el projecte 'produeix' un ventall ampli de tipologies d'activitats que permeten adaptar al màxim el projecte APS als diferents moments, necessitats i interessos, tant en la vessant educativa com en la personal dels participants".

'Joves pel barri'

Un altre projecte d'APS que fa ja un temps que duu a terme l'Esplai La Florida i que es troba en fase de consolidació és 'Joves pel barri', en el qual participa un grup d'alumnes de batxillerat de l'Institut Eduard Fontserè. En les seves primeres edicions, els i les joves feien una aportació a la comunitat alfabetitzant digitalment persones adultes.

Rebien una formació prèvia per millorar els seus coneixements tecnològics i les seves habilitats comunicatives, així com per conèixer millor l'entorn i aprofundir en el seu autoconeixement. Aquest procés de voluntariat es feia a partir del Punt Òmnia del Club Esplai La Florida.

L'APS permetia en aquest cas realitzar un treball intergeneracional donant resposta a la necessitat de formació en competències bàsiques digitals de les persones adultes a partir dels mateixos i les mateixes joves del barri.

En les darreres edicions de 'Joves pel barri' el voluntariat consisteix a donar suport a l’equip educador en les seves tasques, així com als infants, en les activitats que es fan a l'esplai.

Hi ha també una formació prèvia amb un Curs d'Iniciació al Voluntariat (CIV) en què es tracten temes com ara el moviment associatiu, el món del voluntariat, el perfil de la persona voluntària (actituds, valors, drets i deures) i introducció al temps lliure infantil i al món de l’esplai.

Afegeix un comentari nou