Cada vegada es detecten més situacions de problemes de salut mental entre infants i adolescents

  • Presentació de l'informe el 14 de febrer a l'Ateneu Barcelonès

    Presentació de l'informe el 14 de febrer a l'Ateneu Barcelonès

  • Gràfic de l'informe

    Gràfic de l'informe

Aquesta i d'altres conclusions es desprenen d'un informe que ha elaborat la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, presentat en el marc d’un nou debat del cicle "Catalunya Social" a l’Ateneu Barcelonès.

"L’atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent", que va ser presentat el 14 de febrer, té com a objectiu aportar mesures concretes que ajudin a millorar el model de la xarxa de salut mental.

L'informe de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social sosté que, a més d'anar en augment, els casos mostren una major complexitat que fa necessari un treball més coordinat i en xarxa de tots els agents implicats. És per això que  manifesta que cal definir un abordatge integral, pensant en la persona que fa la consulta i en la seva família, i amb una millor definició de les funcions de cada part.

El 4’2% dels infants catalans de 4 a 14 anys té probabilitats de patir una malaltia mental.

El dossier apunta que les transformacions socials del moment repercuteixen en infants i adolescents, dificultant alguns aspectes de les seves diferents etapes evolutives. Han augmentat les demandes d'atenció per alteracions de la conducta, gestos auto-lítics, fracàs escolar, conductes disruptives o crisi per ansietat.

Davant d'aquesta situació, la xarxa pública d'assistència es troba saturada, d'una banda per l'increment dels casos com a conseqüència de la crisi econòmica; d'altra, perquè la inversió en polítiques socials destinades a afavorir el benestar de la infància a Espanya i Catalunya és molt inferior a la mitjana europea.

Afegeix un comentari nou