Ciutat Vella avança en el procés participatiu del seu nou Pla d'usos

  • El Passeig del Born

    El Passeig del Born - Font: Wikimedia

  • Plànol del Pla d'usos de Ciutat Vella

    Plànol del Pla d'usos de Ciutat Vella - Font: Decidim Barcelona

El procés està obert a la ciutadania i les entitats d'aquest districte de Barcelona perquè puguin opinar sobre els locals de pública concurrència i sobre l’impacte que aquests establiments tenen en les seves vides.

La iniciativa està impulsada pel Districte de Ciutat Vella i el procés participatiu el duu a terme la cooperativa Raons Públiques SCCL amb els objectius d'informar sobre la nova proposta del Pla d’usos, recollir les opinions i propostes del veïnat i el teixit associatiu, i traslladar-les a l’equip redactor perquè siguin incloses al Pla definitiu.

El Pla d’usos és una eina urbanística que serveix per regular la implantació d’activitats de concurrència pública en un determinat territori. Serveix per detectar zones saturades i limitar el volum d’activitats i les seves conseqüències.

Dins la plataforma Decidim.Barcelona s'ha habilitat un espai amb documents tècnics sobre el nou Pla d’usos i a partir del qual es possible informar-se'n i realitzar propostes. També es farà una sèrie de tallers, un primer de caràcter informatiu per obrir el procés i tres més de temàtics sobre restauració, comerç i cultura.

Per altra banda, com a part de les dinàmiques del procés participatiu està previst realitzar entrevistes amb 40 entitats i col·lectius de tota Ciutat Vella per tal de recollir informació de primera mà i resoldre dubtes sobre l'enfocament i els continguts del Pla d'usos.

Afegeix un comentari nou