El reciclatge de residus durant els campaments d'estiu, eina pedagògica

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
AEiG Sant Sadurní recollint residus durant els campaments  Font: AEiG Sant Sadurní
AEiG Sant Sadurní recollint residus durant els campaments Font: AEiG Sant Sadurní

El reciclatge de residus durant els campaments d'estiu, eina pedagògica

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

A continuació expliquem com minimitzar l'impacte en el medi dels residus que es generen durant els campaments i com fer-ho perquè els infants es facin també responsables d’aquesta tasca.

Per viure uns campaments respectuosos amb el medi i amb les persones és bàsic de conèixer el sistema de reciclatge utilitzat en el municipi on es troba el terreny d'acampada.

En l'actualitat en molts municipis catalans s’està començant a aplicar el sistema de recollida anomenat "Porta a porta" que consisteix en la separació, per part dels usuaris, dels residus municipals en diverses fraccions que es recullen al carrer, seguint un calendari establert, en comptes de dipositar-los en uns contenidors permanents a la via pública.

Per tal que funcioni aquest sistema de recollida és essencial que la separació de cada residu es faci correctament.

  • Fracció orgànica: restes vegetals, restes de menjar, paper de cuina, etc. Per aquesta fracció és obligatori l'ús de bosses compostables.
  • Paper: tot tipus de paper i cartrons sempre que no estiguin molt bruts. Les fotografies cal tirar-les al rebuig.
  • Envasos: de tot tipus (iogurts, aigua, detergents, lleixiu, bosses, etc.), llaunes de conserves i refrescos, brics, tapes metàl·liques, safates de porexpan, paper d'alumini…
  • Vidre: ampolles i pots de vidre, cal treure el tap. No s'hi poden abocar bombetes, ceràmica o miralls.
  • Resta: burilles, compreses, bolquers, pols d'escombrar, paper transparent, cotó fluix, bolígrafs, llapis usats, fregalls…

En el sistema de recollida porta a porta hi ha una àrea de contenidors per dipositar les escombraries en el cas que no haguem pogut treure la fracció el dia corresponent. Aquests contenidors s’han d’utilitzar de manera excepcional per solucionar imprevistos. En cas que aquests contenidors siguin plens cal avisar a l’ajuntament.

Cal adaptar-se al funcionament del sistema de recollida dels pobles on es troben els terrenys d'acampada amb la finalitat de reduir al màxim l’impacte de la nostra activitat i tenir una bona relació amb les persones que hi habiten.

Si en finalitzar els campaments s'han generat residus que no són de les fraccions típicament municipals com ara tendals, plàstics, roba, bidons, ferralla, fustes, olis de cuinar, entre d’altres, cal que els portem a la deixalleria més propera. En cap cas es pot deixar als terrenys d’acampada o a l’àrea de contenidors.

Afegeix un comentari nou