“Entre Tothom”, el projecte que potencia el treball social comunitari entre persones usuàries de serveis socials a Manresa

Participant de l’Entre Tothom en el taller de costura de la Fundació AMPANS ( Font: AMPANS)
Participants de l’Entre Tothom en el Muntatge de la Festa dels Drets dels Infants a l’Ajuntament de Manresa (Font: Ajuntament de Manresa)
Gràfic de les motivacions de les persones participants a l'Entre Tothom (Font: Ajuntament de Manresa)

“Entre Tothom”, el projecte que potencia el treball social comunitari entre persones usuàries de serveis socials a Manresa

Resum: 

La iniciativa arriba a més de 200 persones i compta amb 28 entitats adherides. Arantxa Pons, de l'Ajuntament manresà i Iolanda Marco, d'APIP-ACAM, expliquen com funciona la iniciativa.

"Entre Tothom neix el setembre de 2012, quan Serveis Socials valora necessari i positiu potenciar el treball social comunitari entre les persones usuàries amb la idea d'afavorir la relació amb l'entorn, la xarxa social de l'individu i la implicació en la vida social i comunitària de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social". Així expliquen Arantxa Pons, del Programa d'Inclusió de l'Ajuntament de Manresa i Iolanda Marco, de la Fundació APIP-ACAM; els orígens del projecte.

El nombre de persones usuàries als Serveis Socials ha augment significativament, diuen, així com, conseqüentment, la diversitat de perfils. Per a elles, "el fet de comptar amb perfils diversos enriqueix el projecte i alhora permet treballar aspectes i conceptes com associacionisme, solidaritat o l'ajuda mútua amb persones que, si no fos a través de l'Entre Tothom, probablement no haurien participat mai d'una experiència d'aquest tipus".

En què consisteix "Entre Tothom"?

Per un costat, atén la demanda de persones derivades dels Serveis Socials que tenen interès per fer tasques de voluntariat en alguna entitat. El projecte desenvolupa un paper de pont, facilitant la incorporació de la persona en l'entitat i projecte més afins al seu perfil i fent-ne un acompanyament. Per altre, es proporcionen espais de col·laboració a persones usuàries de Serveis Socials que han estat perceptores d'una ajuda econòmica i que, a partir d'un pla de treball establert, s'acorda que participin donant suport en alguna activitat o projecte que es desenvolupi en el propi Ajuntament o en alguna associació del municipi.

La idea és oferir la possibilitat de conèixer els valors i beneficis de l'associacionisme, i que cada persona pugui aportar els seus coneixements i habilitats.

Quins beneficis els aporta tant a les persones que hi participen com a les entitats?

En realitat estaríem parlant d'un intercanvi de beneficis, ja que es tracta que sigui una experiència enriquidora i constructiva per ambdues parts. Pel que fa als participants, es busca mostrar els valors de la participació social, ampliar la xarxa social i relacional, que cadascú pugui desenvolupar les seves pròpies habilitats i coneixements i participar d'una experiència nova alhora que sentint-se part d'un grup amb interessos comuns. I pel que fa a les entitats o comunitat, la valoració que s'ha fet del projecte fins aquest moment és molt positiva. Recentment vàrem passar una enquesta a totes les entitats participants i els resultats han estat molt satisfactoris: totes coincidien que l'Entre Tothom és un bon projecte per treballar la connexió i vinculació de les persones participants en el món de l'associacionisme.

En aquest sentit, un dels objectius que tenim és sensibilitzar els diferents agents implicats sobre la importància del treball social comunitari. És a dir, el projecte també treballa per acostar persones amb una situació de vulnerabilitat a la ciutadania organitzada, per tal de construir una ciutat més solidària i cohesionada.

Quantes persones són beneficiàries del projecte?

El projecte té una entrada mitjana d'unes 20 persones mensuals. Algunes duen a terme una acció puntual i altres participen en una experiència de més llarga durada. Tenim constatat que un nombre important de participants, després de passar per l'Entre Tothom, demanen repetir l'experiència o gaudir d'una activitat voluntària de manera continuada. El fet de sentir-se útils, actius i la xarxa relacional que els ofereix el projecte, són elements claus i determinants. Durant l'any 2014, el nombre total de persones derivades al projecte va ser de 282, i en el que porten de 2015 ja son 182. El 57% dels participants són homes davant un 43% de dones. La mitjana d'edat és de 40 anys i, per regla general, amb una situació social i personal d'aturat de llarga durada, amb poca o inexistent formació, amb limitacions d'idioma i poca xarxa social i relacional.

Quantes entitats estan involucrades en el projecte i quines activitats fan?

Actualment ja són 28 les entitats que hi estan adherides. Hi ha des d'associacions de Veïns, fundacions de l'àmbit sanitari, entitats socials que treballen amb diversitat de col·lectius, entre d'altres. Per un costat, els participants donen suport en la preparació, muntatge i desmuntatge d'actes, fires, campanyes, etc. Per altra, col·laboren en activitats i projectes socials d'atenció a persones (infància, persones hospitalitzades, amb discapacitat, etc.). En alguns casos, es valora que participin també d'accions formatives.

Què ha permès millorar i què falta encara?

Ha permès millorar l'atenció social dels usuaris de Serveis Socials. Permet potenciar les seves capacitats i habilitats dins la intervenció.Tenim el repte de donar més continuïtat a la demanda de participants que, després d'una experiència positiva participant d'una acció puntual, demanen poder desenvolupar una tasca que impliqui una participació de més llarga durada. Aquesta situació ens la trobem sobretot amb persones que venen del món de la construcció i tenen ganes de sentir-se actius i ocupats realitzant una tasca de voluntariat.

Afegeix un comentari nou